Arupärimine: Arsti kutse-eetikat rikkunud dr Rostislav Vassiljevi töötamisest Ida-Tallinna Keskhaiglas

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach
Vastaja:
abilinnapea Merike Martinson
 
 suulise vastamise taotlusest loobutud
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
19.04.07 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
04.05.07asdas1sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
30.04.07
 
Suulise vastamise taotlusest
loobumise kuupäev:
09.05.07
 
Suulise vastamise taotlusest loobumine:
Tekst:
arupärija loobus suulise vastamise taotlusest isikliku avalduse alusel failIsikliku avalduse tekst

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
09.05.074Eestseisuse koosolekmitte võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 17.05.07 istungi päevakorra projekti
26.04.073Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.05.07 istungi päevakorra projekti.