Arupärimine: Alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach
Vastaja:
abilinnapea Jaanus Mutli
 
 suulise vastamise taotlusest loobutud
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
31.05.07 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
14.06.07asdas1sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
14.06.07
 
Suulise vastamise taotlusest
loobumise kuupäev:
 
Suulise vastamise taotlusest loobumine:
Tekst:

Lisadokumendid

KuupäevPealkiriFail
21.08.07  failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.08.072Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
21.06.070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
14.06.0724Eestseisuse koosolekvõtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
08.06.076Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.