Arupärimine: Roheluse puudumisest Harju tänava haljasalal

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Epp Alatalu
Vastaja:
linnapea Edgar Savisaar
 
 kirjaliku ja suulise vastamise taotlus
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
14.06.07 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
28.06.07asdas1sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
26.06.07
 
Suulise vastamise kuupäev:
23.08.07 Linnavolikogu istungil

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
23.08.0721Volikogu istungarupärimine sai vastuse
16.08.0722Eestseisuse koosolekvõtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti