Arupärimine: Tallinna avamisest merele

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liikmed Matti Tarum ja Liisa-Ly Pakosta
Vastaja:
abilinnapea Taavi Aas
 
 kirjaliku vastamise taotlus
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
18.10.07 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
01.11.07asdas1sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
31.10.07
 

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
25.10.0710Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti