Arupärimine: Kolme ja enama reisijaga autode lubamisest Pirita tee ühistranspordirajale

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach
Vastaja:
abilinnapea Jaanus Mutli
 
 kirjaliku ja suulise vastamise taotlus
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
01.11.07 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
15.11.07asdas1sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
14.11.07
 
Suulise vastamise kuupäev:
29.11.07 Linnavolikogu istungil

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.11.0722Volikogu istungarupärimine sai vastuse
22.11.075Eestseisuse koosolekvõtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.0717Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti