Arupärimine: Pärli kohviku maja ruumide rentimisest Alexander Kofkini firmale

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Epp Alatalu
Vastaja:
linnapea Edgar Savisaar
 
 kirjaliku vastamise taotlus
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
15.11.07 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
29.11.07asdas1sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
28.11.07
 

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.11.0712Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti