Arupärimine: Parkimisvõimalustest Mustamäe haiglalinnakus

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Andres Ellamaa
Vastaja:
abilinnapea Deniss Boroditš
 
 suulise vastamise taotlusest loobutud
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
07.02.08 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
21.02.08asdas1sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
21.02.08
 
Suulise vastamise taotlusest
loobumise kuupäev:
21.02.08
 
Suulise vastamise taotlusest loobumine:
Tekst:

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.03.080Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
28.02.085Eestseisuse koosolekvõtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
14.02.0812Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti