Arupärimine: Liikumispuudega inimeste raskustest Tallinna tervishoiuasutuste külastamisel

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Lagle Parek
Vastaja:
abilinnapea Merike Martinson
 
 suulise vastamise taotlusest loobutud
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
21.02.08 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
06.03.08asdas1sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
06.03.08
 
Suulise vastamise taotlusest
loobumise kuupäev:
06.04.08
 
Suulise vastamise taotlusest loobumine:
Tekst:
failIsikliku avalduse tekst

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.03.082Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekti
13.03.0811Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti
28.02.0815Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti