Arupärimine: Tervishoiu arengukava juurde käiva tegevuskava puudumise kohta

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Matti Tarum
Vastaja:
abilinnapea Merike Martinson
 
 kirjaliku ja suulise vastamise taotlus
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
06.03.08 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
20.03.08asdas1sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
19.03.08
 
Suulise vastamise kuupäev:
03.04.08 Linnavolikogu istungil

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
03.04.089Volikogu istungarupärimine sai vastuse
27.03.086Eestseisuse koosolekvõtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekti
13.03.0820Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti