Arupärimine: Abilinnapea Taavi Aasa tagasi astumise kohta

[Pealehele]


Esitaja:
Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach
Vastaja:
abilinnapea Taavi Aas
 
 kirjaliku vastamise taotlus
Staatus:vastatud
 
failArupärimise tekst failVastuse tekst
 
Esitamise kuupäev:
20.03.08 Linnavolikogu istungil
Vastuse tähtaeg:
04.04.08asdas1sdasda
Kirjaliku vastamise kuupäev:
08.04.08
 

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.03.0812Eestseisuse koosolekmitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekti