Linnavara valitsemise kord

 

Tallinna Linnavolikogu määrus nr 56

 

Vastuvõtmise kuupäev: 27.11.1997
Jõustumise kuupäev: 01.03.1998

 

11. Linnavara täieneb seaduste ja tehingute alusel.

12. Linna poolt omandatav vara loetakse selle linnavara valitseja valitsemisel olevaks, kellele või kelle valitsemisalas olevale linnavara valitsema volitatud asutusele see vara Tallinna õigusaktidega sätestatud korras või tehingute alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vara vastu võtma. Kui niisugust linnavara valitsejat või linnavara valitsema volitatud asutust õigusaktidest või tehingust otseselt ei selgu, samuti linna poolt omandatavale kinnisvarale, aktsiatele ja osadele määratakse valitseja ja vajadusel valitsema volitatud asutus linnavalitsuse korraldusega, milles peab olema ära näidatud:

12.1 vara valitseja ja vajadusel vara valitsema volitatud asutus;

12.2 vara nimetus ja kinnisvara puhul asukoht;

12.3 vara iseloomustavad põhinäitajad;

12.4 aktsiate ja osade puhul nende arv.

Aktsiatele ja osadele valitsema volitatud asutust ei määrata.