Linnavara võõrandamise kord

 

Tallinna Linnavolikogu määrus nr 8

 

Vastuvõtmise kuupäev: 20.03.1997
Jõustumise kuupäev: 01.04.1997

 

10. Linnavara võõrandamise otsustaja on:

10.1 kinnisvara puhul, samuti vallasvara puhul väärtusega üle 500.000 krooni ja teerajatiste puhul väärtusega üle 50 000 krooni ning aktsiate ja osade puhul - linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastav linnavolikogu otsus võetakse vastu ühe kuu jooksul vastava eelnõu saabumise registreerimisest linnavolikogus;
(Tvk m 08.02.2001 nr 7 jõust. 15.02.2001)

10.2 vallasvara puhul väärtusega üle 50.000 kuni 500.000 krooni ja teerajatiste puhul väärtusega kuni 50 000 krooni -linnavalitsus;
(Tvk m 08.02.2001 nr 7 jõust. 15.02.2001)

10.3 vallasvara, väljaarvatud teerajatiste, puhul väärtusega üle 5.000 kuni 50.000 krooni - linnavara valitseja;
(Tvk m 08.02.2001 nr 7 jõust. 15.02.2001)

10.4 vallasvara, väljaarvatud teerajatiste, puhul väärtusega kuni 5.000 krooni - linnavara valitsema volitatud asutus, aga ka linnavara valitseja, kui võõrandatav vara on tema enda bilansis.
(Tvk m 08.02.2001 nr 7 jõust. 15.02.2001)

14. Linnavara võõrandamise otsus peab sisaldama:

14.1 linnavara nimetust, asukohta ja põhinäitajaid, aktsiate ja osade müügi korral müüdavate aktsiate ja osade arvu;

14.2 linnavara võõrandamise õiguslikku alust;

14.3 linnavara võõrandamise viisi (avalik enampakkumine, eelläbirääkimistega pakkumine, otsustuskord);

14.4 avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise puhul alghinda ja maksetingimusi;

14.5 kui aktsiad müüakse börsil, siis müüki läbiviiva väärtpaberivahendaja nime;

14.6 vajadusel müügi lisatingimused.

16. Linnavara müügi viisid on:

16.1 avalik enampakkumine (suuline või kirjalik);

16.2 eelläbirääkimistega pakkumine;

16.3 otsustuskord;

16.4 linnavolikogu otsustusel muu viis.

22. Avalikul enampakkumisel määrab alghinna ja maksetingimused:

22.1 kinnisvara puhul, samuti vallasvara puhul väärtusega üle 500.000 krooni ning aktsiate ja osade puhul - linnavolikogu;

22.2 vallasvara puhul väärtusega üle 50.000 kuni 500.000 krooni - linnavalitsus;

22.3 vallasvara puhul väärtusega üle 5.000 kuni 50.000 krooni - linnavara valitseja;

22.4 vallasvara puhul väärtusega kuni 5.000 krooni - linnavara valitsema volitatud asutus ning linnavara valitseja, kui võõrandatav vara on tema enda bilansis.