ASJAÕIGUSSEADUS

Paragrahv 249. Hoonestusõiguse käsutamine

 

            (1) Hoonestajal on õigus hoonestusõigust võõrandada või pärandada või koormata kinnispandi, servituudi, reaalkoormatise või ostueesõigusega. Hoonestusõigust ei või koormata hoonestusõigusega.

            (RKs 15.01.2003 jõust.01.07.2003 - RT I  2003, 13, 64)

 

            (11) Hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik omaniku nõusolek, kui selline tingimus on kinnistusraamatusse kantud. Omanik võib seada nõusoleku andmise tingimuseks ka kõigi tema ja hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmise hoonestusõiguse omandaja poolt.

            (RK s 17.02.99 jõust.01.04.99 - RT I  1999, 27, 380)

 

            (2) Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik omaniku nõusolek, kui selline tingimus on kinnistusraamatusse kantud.

 

            (3. lõige kehtetu - RK s 17.02.99 jõust.01.04.99 -  RT I  1999, 27, 380)

 

            (4) (Kehtetu - RKs 15.01.2003 jõust.01.07.2003 - RT I  2003, 13, 64)

Paragrahv 2491. Nõusoleku andmine

 

            (1) Kui võib eeldada, et paragrahv 249 11. lõikes sätestatud juhul hoonestusõiguse seadmisega taotletud eesmärki oluliselt ei muudeta ega ohustata ja et omandaja tagab hoonestusõiguse sisust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, võib hoonestaja nõuda omanikult hoonestusõiguse võõrandamise nõusolekut.

            (RK s 17.02.99 jõust.01.04.99 - RT I  1999, 27, 380)

 

            (2) Kui võib eeldada, et paragrahv 249 2. lõikes sätestatud juhul on koormatis ühendatav korrapärase majandamisega ja et hoonestusõiguse seadmisega taotletud eesmärki oluliselt ei muudeta ega ohustata, võib hoonestaja nõuda omanikult hoonestusõiguse koormamise nõusolekut.

            (RK s 17.02.99 jõust.01.04.99 - RT I  1999, 27, 380)

 

 

Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord
 
Sõpruse pst 151 linnamaa jagamine ja hoonestusõiguse seadmine jagamisel tekkinud kinnistule
 

Kasutaja: MATI VIJAR     Asutus: Tallinna Maa-amet    Kuupäev: 8.08.2007 11:27:04

Kinnistusosakond

Harju Maakohtu kinnistusosakond

Jaoskond

Tallinna

Uus registriosa number

15878901

Vana registriosa number

158789

Kinnistu nimi

 

Korteri nr

1

Õigsuse märge

Elektrooniline registriosa omab õiguslikku tähendust: 06.07.2007

Teade

Alates 05.12.2005 lisati Tallinna kinnistute numbritele lõppu tunnus 01
Täpsemalt aadressilt :http://www.eer.ee/kinnistu_regnr.phtml

I jagu

Kande number

Katastritunnus/piiratud asjaõigus

Koosseis/piiratud asjaõigus

Pindala

Kande alus

Kande kehtivus

1
 

78407:701:9345
 

ärimaa, Tallinna linn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 151
 

14375 m2
 

30.12.2003 kinnistamisavalduse alusel hoonestusõiguse registriosa nr 90660 jagamisel korterihoonestusõigusteks, siia üle kantud 12.03.2004. Kohtunikuabi V. Välba

 

kehtiv 

 

42938/68873 (nelikümmend kaks tuhat üheksasada kolmkümmend kaheksa kuuekümne kaheksa tuhande kaheksasaja seitsmekümne kolmandikku) mõttelist osa hoonestusõigusest, mis on kantud koormatisena kinnisasja:
registriosa nr 2204 3.jakku kestvusega 50 aastat sissekandmise päevast alates ja hoonestusõiguse oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korterihoonestusõiguse reaalosaks ning reaalosana hoonestusõiguse oluliseks osaks oleva ehitise mitteeluruum nr 1 (plaanil tähistatud numbriga 1), üldpinnaga 4293,8 m2. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Tallinna linn. Sihtotstarve ja ehitamiskohustus vastavalt 20.06.2002 lepingu punktile 5. Ehitise ja kogu kinnistus korrashoid vastavalt 20.06.2002 lepingu punktile 6. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigustega on vajalik Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistu nr 2204 igakordse omaniku nõusolek vastavalt 20.06.2002 lepingu punktidele 7.1. ja 7.2. Hüvitus ja ehitise saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel vastavalt 20.06.2002 lepingu punktile 8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud kinnistute nr 158789-158793 igakordsete omanike õigustega.

 

 

 

II jagu

 

Kande number

Omanik

Kande alus

Kande kehtivus

1
 

aktsiaselts KOMMEST AUTO (reg.kood 10012300 Tallinn)
 

30.12.2003 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.03.2004. Kohtunikuabi V. Välba
 

kustutatud 

2
 

Ühisliisingu AS (reg.kood 10281767 Tallinn)
 

26.01.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 31.03.2004. Kohtunikuabi V. Välba
 

kehtiv 

 

III jagu

Kande number

Kanne

Kande alus

Kande kehtivus

1
 

Reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse tagamiseks Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistu nr 2204 igakordse omaniku kasuks summas, kakssada kakskümmend neli tuhat kuuskümmend kolm krooni ja 40 senti (224063.40) aastas, tasumine võrdsetes osades kaks korda aastas, iga aasta hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette.
 

Märge hoonestusõiguse tasu muutmise nõude tagamiseks Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistu nr 2204 igakordse omaniku kasuks vastavalt 20.06.2002 lepingu punktile 9.7, sisse kantud 03.12.2002, 30.12.2003 kinnistamisavalduse alusel hoonestusõiguse registriosa nr 90660 jagamisel korterihoonestusõigusteks, siia üle kantud 12.03.2004. Kohtunikuabi V. Välba

 

kehtiv 

2
 

Ostueesõigus hoonestusõiguse igakordsel võõrandamisel Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistu nr 2204 igakordse omaniku kasuks.
 

20.06.2002 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 03.12.2002; 30.12.2003 kinnistamisavalduse alusel hoonestusõiguse registriosa nr 90660 jagamisel korterihoonestusõigusteks, siia üle kantud 12.03.2004. Kohtunikuabi V. Välba

 

kehtiv 

3
 

Märkus: kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkulepe vastavalt 30.12.2003 lepingu punktile 8 ja 30.12.2003 lepingu lisaks nr 5 olevale plaanile. 30.12.2003 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.03.2004. Kohtunikuabi V. Välba
 

 

kehtiv 

4
 

Omandiõiguse üleandmise nõuet tagav eelmärge aktsiaselts KOMMEST AUTO (reg.kood 10012300 Tallinn) kasuks. 26.01.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 31.03.2004. Kohtunikuabi V. Välba
 

 

kehtiv 

5
 

Isiklik kasutusõigus tähtajaga viiskümmend (50) aastat Elion Ettevõtted Aktsiaselts (reg.kood 10283074 Tallinn) kasuks telekommunikatsioonivõrgu ehitamiseks ja kasutamiseks lepingu punktides 3 ja 4 sätestatud sisu ja tingimustega ja vastavalt lepingu lisaks olevale plaanile. 03.06.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 13.07.2004. Kohtunikuabi J. Unt
 

 

kehtiv 

 

IV jagu

Kande number

Hüpoteegi kanne

Hüpoteegi summa

Kande alus

Kande aluse hüpoteegi summa

Kande kehtivus

 
 
Ettevõtja: Aktsiaselts SEB Ühisliising (10281767)  
Kood Ärinimi Kehtetud ärinimed Ettevõtteregistri number Õiguslik vorm Esmakande aeg Staatus Piirkond Aadress Osa-/ aktsiakapital 
10281767 Aktsiaselts SEB Ühisliising Ühisliisingu AS 1293866 Aktsiaselts 03.10.1997 Registrisse kantud Harju Tornimäe 2, Tallinn 60 001 000 EEK
 
 
 
Ettevõtja: Aktsiaselts KOMMEST AUTO (10012300)  
Kood Ärinimi Kehtetud ärinimed Ettevõtteregistri number Õiguslik vorm Esmakande aeg Staatus Piirkond Aadress Osa-/ aktsiakapital 
10012300 Aktsiaselts KOMMEST AUTO   1085808 Aktsiaselts 28.02.1996 Registrisse kantud Harju Sõpruse pst 151, Tallinn, 13417 23 294 500 EEK