IV PALJASSAARE TEE 31, 33 JA 35 KRUNTIDE NING LÄHIALA DP KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

(KUNA PÕHILAHENDUS EI OLE VÕRRELDES KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUGA MUUTUNUD, SIIS EI OLE VAJALIK UUSI KOOSKÕLASTUSI HANKIDA)

JRK.NR

KOOSKÕLASTAV

ORGANISATSIOON

KOOS-

KÕLASTUSE

NR JA KUUPÄEV

KOOSKÕLASTUSE SISU

KOOS-KÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT

MÄRKUS

1

2

3

4

5

6

 1.  

Tallinna Kommunaalameti liiklusteenistus

14.04.2004

Kooskõlastatud

Allkiri / V. Lõugas / Kommunaalameti liiklusteenistus

Joonis GE-5

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

 

 1.  

Tallinna Tuletõrje ja Päästeamet

31.05.2004.a.

Nr. 754

 

16.08.2004.a.

Nr. 754

Läbi vaadatud

Allkiri / Marko Rüü/

 

Heaks kiidetud (täiendav kooskõlastus)

Allkiri / Marko Rüü/

Joonis GE-4

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

 

 1.  

Elion Ettevõtted AS

02.06.2004.a.

Nr. 2856178

Detailplaneering läbi vaadatud

Töö joonised kooskõlastada täiendavalt. Tööprojekti tehnilistes tingimustes kirjeldatakse liinirajatiste ümberpaigaldusega seonduvad tegevused.

Joonis GE-5

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu            

köide I TLPA arhiiv

 

 1.  

Tallinna Maa-amet

03.06.2004

Kooskõlastatud

Allkiri /Mari Heinsoo, peaspetsialist/

 

Joonis GE-4

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

 

 1.  

AS KH Energia-Konsult  Tänavavalgustuse osakond

03.06.2004.a.

Nr. 459

Kooskõlastatud

Tööjooniste kooskõlastamiseks küsida meile tänavavalgustuse tehnilised tingimused.

Allkiri /V.Veskilt, Tänavavalgustuse piirkonnajuht/

Joonis GE-5

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

 

 1.  

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

04.06.2004.a.

 

Kooskõlastatud

Allkiri /Vahur Keldrima, Juhataja/

Joonis GE-4

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

 

 1.  

AS Eesti Gaas

14.06.2004.a.

nr 680

Kooskõlastatud

Allkiri /Enn Jaanisoo, arengu peaspetsialist/

 

Joonis GE-5

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

 

 1.  

AS Tallinna Vesi

Projekteerimise osakond

04.06.2004.a.

Nr. 224

Planeering kooskõlastatud tingimustel: vt lisaleht

Allkiri /U.Siilivask/

 

Joonis GE-5 + kiri

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

1.Pos 2 vk-ühenduste asukohad täpsustatakse tööprojekti staadiumis vastavalt hoonete asukohast.

2. Pos 2 krundile on näidatud servituudivajadusega ala Pos 3 kasuks.

3. Kanalisatsiooni eelvoolu lahendus kuulub täpsustamisele peale piirkonna kanalisatsiooni-skeemi koostamist.

 1.  

Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet

04.06.2004.a

nr 3-7/1290

 

04.06.2004.a

Kooskõlastatud lisatingimustega:

Allkiri /Tarmo Pauklin/

 

Kooskõlastatud

Tingimused kirjaga 3-7/1290

Allkiri /Madis Kõrvits/

Kiri

Joonis GE-5

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

Tingimusi kaalutakse arendus-tegevuse käigus

 1.  

Tallinna Tervisekitsetalitus

Harjumaa osakond

04.05.2004.a.

Nr. 6-1/1274

On läbi vaadatud, märkusi ei esinenud

Allkiri /Kai Raska, Tallinna tervisekaitsetalituse Harjumaa osakonna juhataja/

Kiri

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

 

 1.  

Tallinna Kommunaalamet

Ehituse ja järelevalve osakond

07.06.2004.a.

nr. 3-5/570

Kooskõlastatud

Allkiri /P.Hunt/

Joonis GE-5

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

 

 1.  

Energiaturu Inspektsioon (elektrivarustus)

26.05.2004

nr 3-13/253

Jaotusvõrguettevõtjast, kelle teeninduspiirkonda kõne all olevate krundid ja nende lähialal jäävad, teavitame Teid pärast jaotusvõrguettevõtjatele teeninduspiirkondade määramist.

Allkiri /Margus Kasepalu, peadirektori asetäitja/

Kiri

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

 

 1.  

Põhja-Tallinna Halduskogu

15.06.2004.a.

Nr. 7-3/32

Kooskõlastatud

Allkiri /Vladimir Velman, Esimees/

Kiri

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

köide I TLPA arhiiv

 

 1.  

Põhja-Tallinna Valitsus

14.06.2004.a.

Nr. 2-4/2099

Kooskõlastatud

Allkiri /Enno Tamm, Põhja-Tallinna vanem/

Kiri

Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneeringu

Köide I TLPA

arhiiv

 

 

 

 

 

Projektijuht                                                                                        I.Hansaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-Projekt AS                                                              Töö nr 06313

                                                                        Tallinn Põhja-Tallinna LO

                 Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas

 

C:\Documents and Settings\kirikal\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKD12\06313 Seletuskiri.doc/8.08.2007 12:58