Skeem Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas” juurde

 

 

 

                  - planeeritav Paljassaare tee 35 krunt