TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. juuni 2003 nr 1571-k

 

 

Linnavarale valitseja määramine

 

 

 

Vastavalt Tallinna põhimääruse § 66 lg. 4,  Linnavolikogu 27.novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidele 3, 5, 9, 10, 15 ja 17

 

 

1. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil anda ja Tallinna Kommunaalametil võtta oma valitsemisele ja bilanssi järgmised valmisehitatud rajatised:

1.1 Tallinnas, Akadeemia tee pikendus Järveotsa teeni üldmaksumusega 17 444 553 ( seitseteist miljonit nelisada nelikümmend neli  tuhat viissada  viiskümmend kolm ) krooni vastavalt lisale 1;

1.2 Tallinnas, Laki tänava läbimurre A. H. Tammsaare teeni ja A. H. Tammsaare tee paralleeltee üldmaksumusega 9 856 803 ( üheksa miljonit kaheksasada viiskümmend kuus tuhat kaheksasada kolm ) krooni vastavalt lisale 2;

1.3 Tallinnas, Põhjaväila ehitus lõigus Mere puiestee kuni Suur Rannavärava tee üldmaksumusega 74 047 463    ( seitsekümmend neli miljonit nelikümmend seitse tuhat nelisada kuuskümmend kolm  ) krooni vastavalt lisale 3;

1.4 Tallinnas, Vabaduse puiestee rekonstrueerimine lõigus Männiku tee kuni Valdeku tänav üldmaksumusega 47 570 292 (nelikümmend seitse miljonit viissada seitsekümmend tuhat kakssada üheksakümmend kaks ) krooni vastavalt lisale 4;

1.5 Tallinnas, Vabaduse puiestee rekonstrueerimine lõigus Valdeku tänav kuni Pärnu mnt üldmaksumusega 135 687 488(ükssada kolmkümmend viis miljonit kuussada kaheksakümmend seitse tuhat nelisada kaheksakümmend kaheksa ) krooni vastavalt lisale 5, 6 ja 7;

1.6  Tallinnas, Saku Suurhalli ümbruse teed ja rajatised üldmaksumusega 20 449 815 ( kakskümmend miljonit nelisada nelikümmend üheksa tuhat kaheksasada  viisteist ) krooni vastavalt lisale 8.

 

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil anda ja Tallinna Kommunaalametil võtta oma valitsemisele ja bilanssi järgmised pooleliolevad rajatised:

2.1 Tallinnas, Rocca al Mare Jäähalli ja Tennisekeskuse infrastruktuur maksumusega 17 731 949 ( seitseteist miljonit seitsesada kolmkümmend üks  tuhat üheksasada nelikümmend üheksa ) krooni vastavalt lisale 9;

2.2 Tallinnas, Tartu mnt läbimurre  koos vundamentide eksponeerimise ehitisega maksumusega 77 489 654 ( seitsekümmend seitse miljonit nelisada kaheksakümmend üheksa tuhat kuussada viiskümmend neli ) krooni vastavalt lisale 10;

2.3 Tallinnas, J. Smuuli tee lõigus Peterburi tee kuni tupik ehitus maksumusega 5 967 474 (viis miljonit üheksasada kuuskümmend seitse tuhat nelisada seitsekümmend neli ) krooni vastavalt lisale 11;

2.4 Tallinnas, Eeriku elamupiirkonna teede rajatised maksumusega 3 642 030( kolm miljonit kuussada nelikümmend kaks tuhat  kolmkümmend ) krooni vastavalt lisale 12;

2.5  Tallinnas, Metsavahi tee 23-47 teede rajatised maksumusega 197 035 ( ükssada üheksakümmend seitse tuhat  kolmkümmend viis ) krooni vastavalt lisale 13;

2.6 Tallinnas, Mõisapõllu tänava teede rajatised maksumusega 1 728 386 ( üks miljon seitsesada kakskümmend kaheksa tuhat kolmsada kaheksakümmend kuus ) krooni vastavalt lisale 14;

2.7 Tallinnas, Möldre tee 3 teede rajatised maksumusega 1 719 900 ( üks miljon seitsesada üheksateist tuhat üheksasada  ) krooni vastavalt lisale 15;

2.8  Tallinnas, Vahepere tänava teede rajatised maksumusega 2 430 200  ( kaks miljonit nelisada kolmkümmend  tuhat kakssada ) krooni vastavalt lisale 16;

2.9 Tallinnas, Maarjamäe elamukvartali (Tarja , Kase , Künnapuu , Pähkli tänava) teede rajatised maksumusega 800 000 ( kaheksasada tuhat ) krooni vastavalt lisale 17;

2.10 Tallinnas, Kaasiku elamukvartali teede rajatised maksumusega 946 891 ( üheksasada nelikümmend kuus tuhat kaheksasada üheksakümmend üks ) krooni vastavalt lisale 18;

2.11 Tallinnas , Maarjamäe elamukvartali ( Kuslapuu , Kase , Haljas , Pähkli tänava ) teede rajatised maksumusega 1 107 071 (üks miljon ükssada seitse tuhat seitsekümmend üks ) krooni vastavalt lisale 19.

3. Linnavara üleandmine – vastuvõtmine vormistada aktiga.

4. Tallinna Kommunaalametil registreerida rajatised Tallinna teeregistris.

5. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7,  15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

 

 

 

 

 

LISA 1

Tallinna Linnavalitsuse  18. juuni 2003

korraldusele nr  1571-k     

 

 

 

Tallinnas, Akadeemia tee pikendus Järveotsa teeni.

 

 

 

 

 

 

 

Jrk.
Nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

 

 

Teedeehitus

 

 

 

 

 

1

Sõidutee

26877

7236529

 

 

2

Kõnniteed

5746

878524

 

 

3

Betoonkivi

1582

589449

 

 

4

Äärekivi

jm

2737

706168

 

 

 

Kokku:

 

 

9410670

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

 

 

 

1

Konsoolsed märgikandjad

tk

13

497415

 

 

2

Liiklusmärgid

tk

184

158857

 

 

3

Liiklusmärkide ja fooride postid

tk

64

40287

 

 

4

Tsingitud portaalraam

tk

3

138857

 

 

5

Plastikust joonte

km

3,7

162184

 

 

6

Infoplakatid

tk

12

137409

 

 

7

Transpordifoorid  3x210

tk

22

784405

 

 

8

Jalakäijate foorid  2x210

tk

14

520962

 

 

9

Autobussi ootepaviljonid

tk

4

148114

 

 

10

Valgusfoori reservtorud

m

169

185870

 

 

11

Kontroller

tk

1

410213

 

 

 

Kokku:

 

 

3184572

 

 

 

Müraseina Ehitus

 

 

 

 

 

1

Betoon blokkidest mürasein

m

50

520866

 

 

 

Kokku:

 

 

520866

 

 

 

Tänavavalgustus

 

 

 

 

 

1

Välisvalgustid

tk

206

223897

 

 

2

Metallkoonusmast 1-konsooliga

tk

37

320126

 

 

3

Metallkoonusmast 2-konsooliga

tk

15

295365

 

 

4

Kaablid

m

4955

497349

 

 

5

Elektrikaablid

m

4325

1273097

 

 

 

Kokku:

 

 

2609835

 

 

 

Veevarustus

 

 

 

 

 

1

Veevarustus

jm

352

266896

 

 

 

Kokku:

 

 

266896

 

 

 

Sadevee kanalisatsioon

 

 

 

 

 

1

Sadevee kanalisatsioon

jm

1093

1076549

 

 

 

Kokku:

 

 

1076549

 

 

 

Soojustrass

 

 

 

 

 

1

Soojustrassi torud

m

150

131923

 

 

2

Isolatsioonkate

m

56

66074

 

 

 

Kokku:

 

 

197996

 

 

 

Haljastus

 

 

 

 

 

1

Muru

3918

177168

 

 

 

Kokku:

 

 

177168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti Maksumus:

 

 

17444553

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


 

LISA 2

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr 1571-k      

 

 

 

Tallinnas, Laki tänava läbimurre A. H. Tammsaare teeni ja A. H. Tammsaare tee paralleeltee

 

 

 

 

 

 

 

Jrk.
Nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Ühikuhind

Maksumus
kroonides

 

 

 

Teedeehitus

 

 

 

 

 

 

1

Uus sõidutee kate

7572

486

3681641

 

 

2

Bet. Plaatidest kindlustatud riba

694

185

128390

 

 

3

Kõnniteed

3393

139

470254

 

 

4

UNI-kivi sillutis

441

268

118118

 

 

5

Äärekivi

jm

3220

93

301000

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

5800379

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

 

 

 

 

1

Konsoolsed märgikandjad

tk

10

40250

402500

 

 

2

Liiklusmärgid

tk

84

1194

100296

 

 

3

Liiklusmärkide ja fooride postid

tk

21

7488

157250

 

 

4

Transpordifoorid   Ų210

tk

16

20130

322078

 

 

5

Jalakäijate foorid  Ų210

tk

22

15230

335058

 

 

6

Kaabel MCMO 27x1,5

m

520

296

154020

 

 

7

Kaabel MCMO 12x1,5

m

350

349

122150

 

 

9

Juhe MMJ 4x1,5

m

120

69

8280

 

 

10

Plasttoru Ų75

m

960

36

34080

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

2018927

 

 

 

Sidekanalisatsioon

 

 

 

 

 

 

1

Kaabel VMOHBU

m

140

573

80228

 

 

2

Plasttoru Ų100

m

1280

37

47856

 

 

3

Sidekaev

kompl

5

6700

33500

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

199440

 

 

 

Sadevete kanalisatsiooni

 

 

 

 

 

 

1

Plasttoru Ų200

m

230

563

129568

 

 

2

Plasttoru Ų250

m

35

757

26503

 

 

3

Plasttoru Ų400

m

255

921

234728

 

 

4

Plastkaev Ų560

tk

14

4554

63750

 

 

5

Restkaev Ų500

tk

19

3450

65550

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

641948

 

 

 

Veevarustus

 

 

 

 

 

 

1

SG malmtoru DN100

m

85

1211

102896

 

 

2

Hüdrandid

kompl

2

13609

27217

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

160596

 

 

 

Tänavavalgustus

 

 

 

 

 

 

1

Metallkoonusmast h=10m, 1-konsoolne

tk

32

4662

149184

 

 

2

Metallkoonusmast h=10m, 2-konsoolne

tk

4

19035

76140

 

 

3

Välisvalgusti MIRA 250F, 250 W

tk

40

2488

99500

 

 

4

Kaabel MCMK 3x1,5+1,5

m

20

20

400

 

 

5

Kaabel MMJ 3x2,5S

m

490

8

3920

 

 

6

Kaabel AXPK 4G35

m

750

178

133250

 

 

7

Kaabel AXPK 4G25

m

550

250

137500

 

 

8

Plasttoru Ų110

m

450

50

22450

 

 

9

Plasttoru Ų75

m

800

30

24000

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

797769

 

 

 

Haljastus

 

 

 

 

 

 

1

Murupind

7134

27

192618

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

237745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

9856803

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 


 

LISA 3

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr 1571-k      

 

Tallinnas, Põhjaväila ehitus lõigus Mere puiestee kuni Suur Rannavärava tee

 

 

 

 

Jrk.
Nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Ühikuhind

Maksumus
kroonides

 

 

 

Teedeehitus

 

 

 

 

 

 

1

Sõidutee ehitus

21512

701

15076879

 

 

2

Bet. Plaatidest kindlustatud riba

1557

390

606477

 

 

3

Kõnniteed

5372

134

717760

 

 

4

UNI-kivi sillutis

4418

304

1342390

 

 

5

Pressitud bet.äärekivi

jm

6343

162

1026755

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

51172550

 

 

 

Trammiteed

 

 

 

 

 

 

1

Trammiteed

m

292

6967

2034277

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

2612965

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

 

 

 

 

1

Konsoolsed märgikandjad

tk

42

12324

517608

 

 

2

Valgust peegeldavad liiklusmärgid

tk

317

2115

670493

 

 

3

Transpordifoorid   Ų210

tk

136

13268

1804422

 

 

4

Jalakäijate foorid  Ų210

tk

44

12519

550856

 

 

5

Tsingitud portaalraam

tk

21

37619

790000

 

 

6

Posti kilpklemmliistuga 40paari

tk

45

1127

50715

 

 

7

Fooride toitekaabel

jm

540

75

40500

 

 

8

Kontroller elektrivarustusega

tk

6

171925

1031550

 

 

9

Jalakäijate nupud

tk

6

10560

63360

 

 

10

Foori klappide vaheline sidekaabel

km

1

46000

46000

 

 

11

Plasttoru Ų75

m

1

840000

840000

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

7771013

 

 

 

Sidekanalisatsioon

 

 

 

 

 

 

1

Kaabel VMOHBU

jm

4060

137

558030

 

 

2

Kiudoptiline kaabel

jm

1100

198

217650

 

 

3

Kaablid

jm

1090

165

180120

 

 

4

Sidekanalisatsioon

m

356

1163

414030

 

 

5

R/b sidekaevud

kompl

4

54298

217191

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

2085203

 

 

 

Sadevete kanalisatsiooni

 

 

 

 

 

 

1

UPOREN PLUS torud

jm

1597

1183

1888592

 

 

2

Plastkaevud

tk

95

5137

488013

 

 

3

R/b kaevud

tk

8

15300

122400

 

 

4

Sademevete renn

jm

64

1255

80325

 

 

5

Uponal ULTRA PVC

jm

6

16482

98892

 

 

6

Terastorust vutlar O

m

140

5950

832960

 

 

7

Ühendustorustik Härjapea kollektori ja tunnel kolektori sahti vahel

m

113

76459

8639908

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

14550803

 

 

 

Tänavavalgustus

 

 

 

 

 

 

1

Metallkoonusmast h=10m

tk

100

6277

627707

 

 

2

Välisvalgusti MIRA 250, 150

tk

86

2330

200355

 

 

3

Kaabel AMCMK

m

2800

86

240800

 

 

4

Kaabel MCMK

m

1000

26

26000

 

 

5

Tugi R/b postile

kompl

1

2620

2620

 

 

6

Kaabel AXPK

m

475

82

38900

 

 

7

Tänavavalgustuse toitekilp (TK 1)

tk

1

11500

11500

 

 

8

Tänavavalgustuse LJS

kompl.

1

46575

46575

 

 

9

Plasttoru Ų75

m

4000

46

184000

 

 

10

Tänavavalgustud postil/konsooliga P- jn T-adapteriga analoogne Tehomet OY postiga

kompl

8

1204

9635

 

 

11

Toruplokid

tk

4

61028

244110

 

 

12

Pargivalgusti GLOB 40 GW 86623 SON 70

tk

37

4906

181522

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

2352712

 

 

 

Haljastus

 

 

 

 

 

 

1

Mullapalliga põõsad

tk

153

285

43643

 

 

2

Puud

tk

12

3190

38280

 

 

3

Puude kaitse lehter

tk

18

7800

140400

 

 

4

Murupind

15169

45

676586

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

1273231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti Maksumus

74047463

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


 

LISA 4

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr 1571-k      

 

Tallinnas, Vabaduse puiestee rekonstrueerimine lõigus Männiku tee kuni Valdeku tänav

 

 

 

 

Jrk.
Nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Ühikuhind

Maksumus
kroonides

 

 

 

Teedeehitus

 

 

 

 

 

 

1

Sõidutee

30452

403

12281324

 

 

2

Kõnniteed

12780

201

2563050

 

 

3

UNI-kivi sillutis

400

270

108000

 

 

4

Äärekivi

jm

5600

205

1148850

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

19957529

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

 

 

 

 

1

Konsoolsed märgikandjad

tk

17

38029

646500

 

 

2

Portaalraamid

tk

4

68625

274500

 

 

3

Liiklusmärgid

tk

396

1152

456059

 

 

4

Liiklusmärkide ja fooride postid

tk

130

4643

603550

 

 

5

Autobussipeatuste paviljonid

tk

2

45000

90000

 

 

6

Reklaamitulbad

tk

4

2000

8000

 

 

7

Transpordifoorid   Ų210

tk

75

21828

1637130

 

 

8

Jalakäijate foorid  Ų210

tk

70

21282

1489760

 

 

9

Kontroller kuni 24 gruppi

tk

1

620780

620780

 

 

10

Kontroller kuni 12 gruppi

tk

4

449178

1796713

 

 

11

Kaabel MCMO 27x1,5

m

2500

161

402720

 

 

12

Kaabel MCMK 4x10+10S

m

250

212

52970

 

 

13

Kaabel VMOHBU 10x2x0,5

m

2000

38

75720

 

 

14

Kaabel MMO 4x1,5

m

655

118

77500

 

 

15

Plasttoru Ų75

m

4455

26

115830

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

10348297

 

 

 

Sidekanalisatsioon

 

 

 

 

 

 

1

Plasttoru Ų100

m

5372

98

525724

 

 

2

Plasttoru Ų50

m

488

501

244480

 

 

3

Kaabel VMOHBU 5x2x0,5

m

300

151

45305

 

 

4

Kaabel VMOHBU 10x2x0,5

m

420

117

49145

 

 

5

Kaabel VMOHBU 20x2x0,5

m

170

568

96505

 

 

6

Kaabel VMOHBU 3x2x0,5

m

1265

91

114515

 

 

7

Sidekaev

tk

56

8575

480206

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

1925997

 

 

 

Sadevete kanalisatsiooni

 

 

 

 

 

 

1

PP topeltseinaga sadevetetoru Ų200

m

540

1232

665175

 

 

2

PP topeltseinaga sadevetetoru Ų250

m

1185

983

1164651

 

 

3

Kontrollkaev Ų400

kompl

10

9275

92750

 

 

4

Kontrollkaev Ų500

kompl

20

7635

152700

 

 

5

Ülevoolukaev Ų1000

kompl

1

10560

10560

 

 

6

Pumbakaev Ų1000-1500

kompl

1

203500

203500

 

 

7

Restkaev Ų500

kompl

59

8558

504923

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

3460111

 

 

 

Olmekanalisatsioon

 

 

 

 

 

 

1

PP topeltseintega kanal.toru 160mm SN8

m

1455

649

944935

 

 

2

PP topeltseintega kanal.toru 200mm SN8

m

194

1960

380298

 

 

3

PP topeltseintega kanal.toru 250mm SN8

m

350

1345

470750

 

 

4

PE kanalisatsioonikaevud Ų400

tk

45

4866

218988

 

 

5

PE kanalisatsioonikaevud Ų500

tk

11

7425

81675

 

 

6

Kontrolltoru Ų200

tk

35

3267

114345

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

2740197

 

 

 

Veevarustus

 

 

 

 

 

 

1

Kummikiilsiiber DN50mm

tk

6

4675

28050

 

 

2

Kummikiilsiiber DN100mm

tk

6

5973

35838

 

 

3

Kummikiilsiiber DN160mm

tk

3

10340

31020

 

 

4

Maakraan DN25mm

tk

48

1815

87120

 

 

5

Maakraan DN32mm

tk

1

1903

1903

 

 

6

Maakraan DN40mm

tk

1

2134

2134

 

 

7

PE plasttoru 160 mm PN10

m

1107

699

774250

 

 

8

PE plasttoru 110 mm PN10

m

424

907

384686

 

 

9

PE plasttoru 63 mm PN10

m

60

1908

114469

 

 

10

PE plasttoru 50 mm PN10

m

8

15970

127759

 

 

11

PE plasttoru 40 mm PN10

m

8

11719

93749

 

 

12

PE plasttoru 32 mm PN10

m

551

674

371638

 

 

13

Hüdrandid

kompl

8

23682

189454

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

2778558

 

 

 

Tänavavalgustus

 

 

 

 

 

 

1

Välisvalgusti Idman 250V, 250 W

tk

100

1932

193208

 

 

2

Metallkoonusmast 1-konsooliga

tk

80

4952

396153

 

 

3

Metallkoonusmast 2-konsooliga

tk

10

14981

149812

 

 

4

Kaabel MCMK

m

25

1002

25050

 

 

5

Kaabel MMJ

m

1400

26

35900

 

 

6

Kaabel AXMK

m

6200

238

1474350

 

 

7

Kaabel AMKA

m

2000

76

152700

 

 

8

Kaabel AHXAMK-W

m

523

787

411475

 

 

9

Kaabel AXPK

m

8025

111

889610

 

 

10

Plasttoru Ų110

m

200

33

6600

 

 

11

Plasttoru Ų140

m

2110

65

137150

 

 

12

Plasttoru Ų75

m

5400

21

113600

 

 

13

3-pooluseline vinnak-kaitse

tk

7406

30

222180

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

5216018

 

 

 

Transiit- ja mõõtekilbid

 

 

 

 

 

 

1

Transiitkilp, IP55 kabeldon

tk

33

16108

531564

 

 

2

Mõõtekilp IP55 kabeldon

tk

48

5811

278928

 

 

3

Klemmkarp IP55

tk

30

167

5010

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

1012165

 

 

 

Haljastus

 

 

 

 

 

 

1

Murupind

2600

41

106200

 

 

 

KOKKU:

 

 

 

131420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

47570292

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


 

LISA 5

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr 1571-k       

 

Tallinnas, Vabaduse puiestee rekonstrueerimine lõigus Valdeku tänav kuni Hiiu tänav

 

 

 

 

Nr.

Töö kirjeldus

Ühik

Maht

Maksumus

 

 

 

Tee-ehitus

 

 

29208796

 

 

1

Sõidutee

26054

25026809

 

 

2

Kõnnitee

12632

2604108

 

 

3

Betoonkivi

349

162156

 

 

4

Äärekivi

m

6163

1415723

 

 

 

Haljastus

 

 

103250

 

 

1

Muru

2500

103250

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

1538729

 

 

1

Tsingitud portaalraamid

tk.

2

166026

 

 

2

Konsoolsed märgikandjad

tk.

10

479670

 

 

3

Liiklusmärgid

tk

294

281168

 

 

4

Tahvlid tänavanimedega

tk.

16

13395

 

 

5

Teekatte märgistus

jm

11120

598470

 

 

 

Tänavavalgustus

 

 

3395315

 

 

1

Tänavavalgustid

tk

180

1465106

 

 

2

1-konsooliga metallkoonusmastid

tk

80

1305663

 

 

3

2-konsooliga metallkoonusmastid

tk

5

84608

 

 

4

Kaablid ja plasttorud

m

7725

539938,5

 

 

 

Sidekanalisatsioon

 

 

3258016,11

 

 

1

PVC-torud

m

8580

2573142,456

 

 

2

Läbistushülsid, kaartorud

tk

341

78946,484

 

 

3

Sidekaevud

tk

43

555185,87

 

 

4

Sidekapid

tk

50

50741,298

 

 

 

Valgusfoorid

 

 

5379002,3

 

 

1

Transpordifoorid 3xŲ210

tk

42

1211915,46

 

 

2

Jalakäijatefoorid 2xŲ210

tk

46

1923130,96

 

 

3

Kontrollerid

kompl

3

981288

 

 

4

Andurid

tk

12

1262667,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku:

 

 

42883108

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 


 

LISA 6

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr  1571-k     

 

Tallinnas, Vabaduse puiestee rekonstrueerimine lõigus Hiiu tänav kuni Vikerkaare tänav

 

 

 

 

Nr.

Töö kirjeldus

Ühik

Maht

Maksumus

 

 

 

Tee-ehitus

 

 

37876553,0

 

 

1

Asfaltbetoonkattega sõidutee

31255

33962552,0

 

 

2

Asfaltbetoonkattega kõnnitee

11891

2408987,7

 

 

3

Betoonkivi sillutis

487

221651,2

 

 

4

Betoonäärekivi

m

6262

1283362,1

 

 

 

Haljastus

 

 

251104,0

 

 

1

Murukattega haljasala

5147

251104,0

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

2028753,9

 

 

1

Tsingitudliiklusmärkide postid

tk.

75

267329,0

 

 

2

Konsoolsed märgikandjad

tk.

20

984356,0

 

 

3

Liiklusmärgid

tk

189

205600,8

 

 

4

Tahvlid tänavanimedega

tk.

20

18408,0

 

 

5

Teekatte märgistus

jm

11360

553060,1

 

 

 

Tänavavalgustus

 

 

4219147,8

 

 

1

Tänavavalgustid

tk

129

422562,7

 

 

2

1-konsooliga metallkoonusmastid

tk

99

2779507,7

 

 

3

2-konsooliga metallkoonusmastid

tk

4

327615,2

 

 

4

Kaablid ja plasttorud

m

11335

689462,2

 

 

 

Sidekanalisatsioon

 

 

1427050,7

 

 

1

PVC-torud

m

2717

255322,5

 

 

2

Läbistushülsid, kaartorud

tk

121

31727,8

 

 

3

Sidekaevud

tk

41

1140000,4

 

 

 

Valgusfoorid

 

 

6136801,2

 

 

1

Transpordifoorid 3xŲ210

tk

61

1525114,6

 

 

2

Jalakäijatefoorid 2xŲ210

tk

36

698748,8

 

 

3

Kontrollerid

kompl

4

2745005,7

 

 

4

Andurid

tk

17

1167932,1

 

 

 

Gaas

 

 

131983,0

 

 

1

Terastoru DN 88,9x3,2

jm

72

73556,5

 

 

2

Torupõlv 90 kraadi DN 80

tk

5

7037,5

 

 

3

Kaevetööd

269

51389,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52071394

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


 

LISA 7

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr  1571-k     

 

Tallinnas,Vabaduse puiestee rekonstrueerimine lõigus Vikerkaare tänav kuni Pärnu mnt

 

 

 

 

Nr.

Töö kirjeldus

Ühik

Maht

Maksumus

 

 

 

Tee-ehitus

 

 

31310252

 

 

1

Sõidutee

26630

28362087

 

 

2

Kõnnitee

10284

1874613

 

 

3

Betoonkivi

366

236543

 

 

4

Äärekivi

m

3941

837009

 

 

 

Haljastus

 

 

406215

 

 

1

Muru

7650

406215

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

1465870

 

 

1

Tsingitud konsoolid

tk.

151

621270

 

 

2

Liiklusmärgid

tk

141

156291

 

 

3

Teekatte märgistus

jm

11026

688309

 

 

 

Tänavavalgustus

 

 

3246283

 

 

1

Tänavavalgustid

tk

87

448474

 

 

2

1-konsooliga metallkoonusmastid

tk

81

1938134

 

 

3

2-konsooliga metallkoonusmastid

tk

4

248083

 

 

4

Kaablid ja plasttorud

m

8545

611591,64

 

 

 

Elektriraudtee ja Eesti raudtee

 

 

1282482,06

 

 

1

Kaabelliinid ja reservtorud

m

2350

975399,8

 

 

2

10kV Kaabelliinid ja õhuliinid

m

510

307082,256

 

 

 

Sidekanalisatsioon

 

 

862177,50

 

 

1

PVC-torud

m

1500

109315,2

 

 

2

Läbistushülsid, kaartorud

tk

120,6

32911,852

 

 

3

Sidekaevud

tk

35

719950,45

 

 

 

Valgusfoorid

 

 

2159706,8

 

 

1

Transpordifoorid 3xŲ210

tk

18

853140

 

 

2

Jalakäijatefoorid 2xŲ210

tk

18

995046,21

 

 

3

Kontrollerid

kompl

1

311520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40732986

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


 

LISA 8

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr 1571-k      

 

Tallinnas, Saku Suurhalli ümbruse teed ja rajatised

 

 

 

 

Nr

Tööde nimetus

Mõõtühik

Kogus

Summa

 

 

1

 

Teedeehitus

 

 

 

15 276 734,00

 

 

 

 

sõidutee

 

m2

29809

 

 

 

 

 

kõnnitee asf+sillutis

 

m2

937+7791

 

 

 

2

 

Haljastus

 

m2

1469

355 987,00

 

 

3

 

Liikluskorraldus

 

tk

57

138 367,00

 

 

4

 

Veevarustus ja kanalisatsioon

 

 

 

314 788,00

 

 

 

 

olmekanalisatsioon

 

jm

80

 

 

 

 

 

sadevetekanalisatsioon

 

jm

110

 

 

 

5

 

Tänavavalgustus

 

tk

72

1 244 476,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokku

 

 

 

17 330 352,00

 

 

 

 

km 18%

 

 

 

3 119 463,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

20 449 815,00

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


 

LISA 9

Tallinna Linnavalitsuse 18.juuni 2003

korraldusele nr  1571-k     

 

 

 

Tallinnas, Rocca al Mare Jäähalli ja Tennisekeskuse infrastruktuur

 

 

 

 

 

 

 

Jrk.
Nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

 

Teedeehitus

 

 

 

 

1

Sõidutee

15944

10939543

 

2

Kõnniteed

4806

950276

 

3

Betoonkivi

1888

605883

 

4

Äärekivi

jm

2671

604976

 

 

Kokku:

 

 

13100678

 

 

Liikluskorraldus

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

60

38275

 

2

Liiklusmärkide ja fooride postid

tk

23

13059

 

 

Kokku:

 

 

51334

 

 

Tänavavalgustus

 

 

 

 

1

Välisvalgustid

tk

69

1143175

 

2

Metallkoonusmast 1-konsooliga

tk

8

80840

 

3

Sidekaablid

m

232

111715,77

 

4

T/V Kaablid

m

400

93805

 

5

Elektrikaablid

m

140

77068

 

 

Kokku:

 

 

1506605

 

 

Gaasitrassid

 

 

 

 

1

Gaasitrassid

m

196

215198,00

 

 

Kokku:

 

 

215198

 

 

Veevarustus

 

 

 

 

1

Veetrassid

m

330

1474471

 

 

Kokku:

 

 

1474471

 

 

Sadevesi

 

 

 

 

1

Sadeveetrassid

m

1749

1283009

 

 

Kokku:

 

 

1283009

 

 

Haljastus

 

 

 

 

1

Kasvupinnas

991

47704

 

2

Puud

tk

16

49371

 

3

Muru

100

3579

 

 

Kokku:

 

 

100654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maksumus:

 

 

17731949

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


 

LISA 10

Tallinna Linnavalitsuse  18. juuni 2003

korraldusele nr  1571-k     

 

Tallinnas, Tartu mnt läbimurre koos vundamentide eksponeerimise ehitisega

 

 

 

 

Jrk nr

Nimetus

Maksumus

 

 

 

 

 

 

 

1

Kaevamis-uurimistööd koos ohutusega,arheoloogiline järelevalve

9 998 143

 

 

2

Ehitustööd koos vundamendi eksponeerimisega

67 491 511

 

 

 

Asfaltkate 13461 m2

 

 

 

 

Rampide katted 309 m2

 

 

 

 

Uunikivi 7817 m2

 

 

 

 

Haljastus 0 m2

 

 

 

 

Valgustid 85 tk

 

 

 

 

Liiklusmärgid 317 tk

 

 

 

 

Foori portaalid 10 tk

 

 

 

 

Foori konsoolid 15 tk

 

 

 

 

Foori post 20 tk

 

 

 

 

Foori pead 115 tk

 

 

 

 

Sadevee renn 137 jm

 

 

 

 

Põllukivi sillutis 329 m2

 

 

 

 

KOKKU

77 489 654

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 


 

LISA 11

Tallinna Linnavalitsuse  18.  juuni 2003

korraldusele nr  1571-k     

 

 

 

Tallinnas, J. Smuuli tee lõigus Peterburi tee kuni tupik ehitus

 

 

 

 

 

 

 

Jrk.
Nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

 

Teedeehitus

 

 

 

 

1

Sõidutee

15125

1521023

 

2

Kõnniteed

700

140615

 

3

Betoonkivi

125

40886

 

4

Äärekivi

jm

2520

210892

 

 

Kokku:

 

 

1913415

 

 

Liikluskorraldus

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

50

43200

 

2

Liiklusmärkide ja fooride postid

tk

14

23229

 

3

Konsoolsed märgikandjad

tk

2

38361

 

4

Tsingitud portaalraam

tk

2

152434

 

5

Plastikust joon

jm

1555

12886

 

6

Kaablid

jm

435

167492

 

7

Kontroller cc-1 laiendus

tk

1

365347

 

8

Transpordifoorid  3x210

tk

11

262778

 

9

Jalakäijate foorid  2x210

tk

6

88868

 

 

Kokku:

 

 

1154595

 

 

Tänavavalgustus

 

 

 

 

1

Tänavavalgustus vastavalt projektile

Objekt

1

566745,58

 

 

Kokku:

 

 

566746

 

 

Sadevesi

 

 

 

 

1

Sadeveetorud

m

876

1800852

 

2

Sadeveekaevud

tk

36

185734

 

 

Kokku:

 

 

1986586

 

 

Haljastus

 

 

 

 

1

Puud

tk

6

116247

 

2

Muru

7450

229885

 

 

Kokku:

 

 

346132

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti Maksumus:

 

 

5967474

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


 

LISA 12

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr  1571-k     

 

Tallinnas, Eeriku elamupiirkonna teede rajatised

 

 

 

 

Nr

Tööde nimetus

Mõõtühik

Kogus

Summa

 

 

1

 

Teedeehitus

 

 

 

2 072 938,00

 

 

 

 

sõidutee

 

m2

5823

 

 

 

 

 

parkimisalad(unikivi)

 

m2

2430

 

 

 

2

 

Haljastus

 

m2

20153

665 049,00

 

 

3

 

Tänavavalgustus

 

tk

22

348 480,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokku

 

 

 

3 086 467,00

 

 

 

 

km 18%

 

 

 

555 563,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

3 642 030,00

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 


 

LISA 13

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr 1571-k       

 

Tallinnas, Metsavahi  tee 23-47 teede rajatised

 

 

 

 

Nr

Tööde nimetus

Mõõtühik

Kogus

Summa

 

 

1

 

Teedeehitus

 

 

 

134 639,00

 

 

 

 

sõidutee

 

m2

1080

 

 

 

 

 

kõnnitee sillutis

 

m2

200

 

 

 

2

 

Haljastus

 

m2

1155

32 340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokku

 

 

 

166 979,00

 

 

 

 

km 18%

 

 

 

30 056,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

197 035,00

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 


 

LISA 14

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr 1571-k      

 

Tallinnas, Mõisapõllu tänava teede rajatised

 

 

 

 

Nr

Tööde nimetus

Mõõtühik

Kogus

Summa

 

 

1

 

Teedeehitus

 

 

 

1 054 323,00

 

 

 

 

sõidutee

 

m2

3010

 

 

 

 

 

kõnnitee asf+sillutis

 

m2

710

 

 

 

2

 

Liikluskorraldus

 

tk

41

80 819,00

 

 

3

 

Haljastus

 

m2

2380

87 965,00

 

 

4

 

Tänavavalgustus

 

tk

8

241 627,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokku

 

 

 

1 464 734,00

 

 

 

 

km 18%

 

 

 

263 652,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

1 728 386,00

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 


 

LISA 15

Tallinna Linnavalitsuse  18. juuni 2003

korraldusele nr  1571-k     

 

Tallinnas, Möldre tee 3 teede rajatised

 

 

 

 

Nr

Tööde nimetus

Mõõtühik

Kogus

Summa

 

 

1

 

Teedeehitus

 

 

 

878 561,00

 

 

 

 

sõidutee

 

m2

1530

 

 

 

 

 

kõnnitee asf+sillutis

 

m2

64,5

 

 

 

2

 

Liikluskorraldus

 

m2

200

3 600,00

 

 

3

 

Haljastus

 

 kompl

1

69 400,00

 

 

4

 

Tänavavalgustus

 

tk

3

57 825,00

 

 

5

 

Sadevete kanalisatsioon

 

jm

143

448 156,00

 

 

 

 

drenaaz

 

jm

132,5

 

 

 

 

 

kokku

 

 

 

1 457 542,00

 

 

 

 

km 18%

 

 

 

262 358,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

1 719 900,00

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 


 

LISA 16

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr 1571-k      

 

Tallinnas, Vahepere tänava teede rajatised

 

 

 

 

Nr

Tööde nimetus

Mõõtühik

Kogus

Summa

 

 

1

 

Teedeehitus

 

 

 

1 626 440,00

 

 

 

 

sõidutee

 

m2

3086

 

 

 

 

 

kõnnitee asf+sillutis

 

m2

570

 

 

 

 

 

ümbersõidutee

 

m2

600

 

 

 

 

 

kraavid,truubid

 

jm

765+58

 

 

 

 

 

tee laiendus

 

m2

1100

 

 

 

2

 

Haljastus

 

m2

2807

9 322,00

 

 

3

 

Tänavavalgustus

 

tk

17

423 729,00

 

 

 

 

kaablid

 

jm

542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokku

 

 

 

2 059 492,00

 

 

 

 

km 18%

 

 

 

370 708,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

2 430 200,00

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 


 

 

LISA 17

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003

korraldusele nr 1571-k      

 

Tallinnas, Maarjamäe elamukvartali(Tarja, Kase, Künnapuu, Pähkli tänava) teede rajatised

 

 

 

 

Nr

Tööde nimetus

Mõõtühik

Kogus

Summa

 

 

1

 

Tänavavalgustus

 

 

 

677 966,00

 

 

 

 

tänavavalgustus

 

tk

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokku

 

 

 

677 966,00

 

 

 

 

km 18%

 

 

 

122 034,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

800 000,00

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 

 


 

LISA 18

Tallinna Linnavalitsuse  18. juuni 2003

korraldusele nr  1571-k     

 

Tallinnas, Kaasiku elamukvartali teede rajatised

 

 

 

 

Nr

Tööde nimetus

Mõõtühik

Kogus

Summa

 

 

1

 

Teedehitus

 

 

 

459 091,00

 

 

 

 

sõidutee

 

m2

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Sadevee drenaa˛

 

 

 

343 359,00

 

 

 

 

 

 

jm

157

 

 

 

 

 

kokku

 

 

 

802 450,00

 

 

 

 

km 18%

 

 

 

144 441,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

946 891,00

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

 


 

LISA 19

Tallinna Linnavalitsuse  18. juuni 2003

korraldusele nr 1571-k