TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

veebruar nr

 

 

Linnavara võõrandamise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p6.

 

 

§ 1.  Lisada Tallinna linnavolikogu 20 . märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korda peale punkti 5 uus punkt  ja sõnastada see järgmiselt:

„6. Linnavara ei või otsustuskorras ja erastamishinnaga müüa isikule, kelle omandis on kinnistusregistri andmetel kinnisasi.”

§ 2.  Lisada Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korda punkt 66.8 ning sõnastada see järgmiselt:

„66.8 Otsustuskorras ja erastamishinna eest müüdavale kinnisasjale seatakse kinnistusregistrisse 2 aastane võõrandamise keelumärge”

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub ….. märts 2007.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu

“Linnavara võõrandamise korra muutmine” juurde

 

 

 

Määruse eelnõuga lisatakse Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korda uued punktid, millede sisuks on, et linnavara ei või otsustuskorras ja erastamishinnaga müüa isikule, kelle omandis on kinnistusregistri andmetel kinnisasi ning otsustuskorras ja erastamishinna eest müüdavale kinnisasjale  seatakse kinnistusregistrisse 2 aastane võõrandamise keelumärge.

 

Tallinna linnas elab tuhandeid inimesi, kes ei saanud erastada korterit ning kellel puudub kinnisvara.  Keskerakond on asunud valitutele peamiselt oma sõpradele kortereid väga odava hinna eest laiali jagama. Sealjuures jäetakse kontrollimata, kas inimene tegelikult vajab sellist linnapoolset abi ehk kas inimesel on juba kinnisturegistri andmetel kinnisvara. Tulemuseks on korruptsioonikahtlustega ning paljude inimeste õiglustunnet riivavad korteritehingud. Kortereid on kingitud inimestele, kes kingitust tegelikult ei vaja, sest omavad juba kinnisvara. 

 

Lähtuvalt sellest ebaõiglasest korterite jagamisest on Reformierakond seisukohal, et linnavara võõrandamise korda tuleb sisse kirjutada punkt, et otsustuskorras ja erastamishinnaga müüakse kortereid vaid neile, kellel puudub kinnistusregistri andmetel kinnisvara.

 

Teine piirang puudutab seda, et kui linn on juba valinud abivajava inimese tuhandete seast välja ja kinkinud talle kinnisvara,  siis selle kohene edasimüümine näitab vaid inimese osavat nn. ärivaistu ja linna otsuste alavääristamist. Reformierakonna fraktsioon on seisukohal, et otsustuskorras ja erastamishinna eest müüdud kinnisvara eesmärgiks ei ole kedagi rikastada vaid leevendada eluasemeprobleemi, millest inimene ise - ilma Tallinna poolse abita üle ei saa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno Pevkur

 

Reformierakonna fraktsiooni liige

 

 

Koostaja: Reformierakonna fraktsioon

 

Eelnõu esitaja: Reformierakonna fraktsioon

 

Eelnõu koostaja: Reformierakonna fraktsioon