TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

juuni 2007 nr

 

 

 

 

Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele

 

 

 

Lähtudes soovist väärtustada Eesti kuulumist Euroopa Liitu

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna linnavalitsusele ülesandeks rajada 9. maiks 2008 Tõnismäele Euroopa Liidu lipuväljak.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha käesolev otsus Tallinna linnavalitsusele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõu eesmärgiks on teha Tallinna linnavalitsusele ülesandeks rajada Euroopa päevaks 9. mail 2008 Tõnismäele, endise Teises maailmasõjas langenute mälestusmärgi asemele Euroopa Liidu lipuväljak.

Rajataval lipuväljakul oleksid Euroopa Liidu lipu kõrval lehvimas kõigi 27 Euroopa Liidu liikmesriigi lipud.

Tõnismäe haljasala on taoliseks lipuväljakuks igati sobiv koht. Selle püstitamine Teises maailmasõjas langenute teisaldatud mälestusmärgi asemele oleks isegi omamoodi järjepidev, sest tänasele Euroopa Liidule pandi omal ajal alus just 9 mail, Teise maailmasõja lõpupäeval.

Asukoht linnasüdames rahvusraamatukogu vastas aitaks tutvustada Euroopa Liitu ja selle liikmesriikide lippe ning süvendada Euroopa solidaarsustunnet. Pealgi on rahvusraamatukogus peetud mitmeid Euroopa Liiduga seotud konverentse ning avatud näitusi.

Lipuväljaku rajamine Tõnismäele on leidnud juba ka avalikkuses laialdast positiivset vastukaja.

 

 

 

 

 

Maimu Berg

SDE fraktsiooni esimees

 


 


Eelnõu esitaja: SDE fraktsioon

 

Eelnõu koostaja: SDE fraktsioon