TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

                             august 2007 nr

 

 

1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettide monumendi taastamine

 

 

 

Tulenevalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punktist 2 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Taastada 1928. aastal püstitatud ja 1940. aastal hävitatud monument 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele Tondil võimalusel selle algses asukohas.

 

2. Teha Vabariigi Valitsusele ettepanek osaleda monumendi taastamisel, sealhulgas rahastamisel.

 

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks linnavalitsusele ja Vabariigi Valitsusele.

 

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


Text Box: Eelnõu esitaja: Isamaaliidu fraktsioon
Eelnõu koostaja: Indrek Raudne.14.06.2007.694 3233
 Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

„1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettide monumendi taastamine” juurde

 

 

Eelnõuga nähakse ette taastada 1928. aastal püstitatud ja 1940. aastal hävitatud monument 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele Tondil (rahvasuus tuntud ka kui Tondipoiste ausammas).

 

Monument meenutab 1924. aasta 1. detsembri kommunistliku riigipöördekatse käigus hukkunud nelja Tondi sõjakooli kadetti, kelleks olid Aleksander Tomberg, August Udras, Arnold Allebras ja Aleksander Teder.

 

Tondi monumendi nurgakivi paigaldati 17.05.1928. Monument avati 16.09.1928. Tegemist oli ühe võimsaima mälestusmärgiga Eestis. Samba vundamendi läbimõõt oli 20 meetrit, mullakünka kõrgus kuus meetrit, graniidist posti kõrgus üle kaheksa ja seisva kadeti kuju kõrgus üle kahe meetri. Mälestusmärk kujutas kadetti, kes hoiab põlvel oma haavatud sõpra. Skulptuuri lõi Amandus Adamson.

 

Okupatsioonivõim hävitas monumendi 1940.aastal.

 

1994-97 toimus sõdurivande andmine Eesti Riigikaitse Akadeemia Kaitsekolledzhi esimese kursuse kadettide poolt omaaegse ausamba alusel platsil. Sellest ajast peale on Kaitsekolledzhi toonane ülem Jaak Haud Tondipoiste monumendi taastamise eestvedaja.

 

Kuivõrd seni on kõik piirnenud lubadustega erinevate abilinnapeade ja linnaosavanemate poolt, siis eelnõuga soovitakse teha lõpuks ometi otsus kümme aastat jutuks olnud küsimuses, mille tähendust on raske üle hinnata. 

 

 

 

Matti Tarum

Isamaaliidu fraktsiooni esimees