TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

                             august 2007 nr

 

 

Ülesande andmine linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 7 alusel,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Linnavalitsusel korraldada reedeti vastu laupäeva ja laupäeviti vastu pühapäeva turvaline bussiliiklus Pirita linnaossa kulgeval enimkasutataval bussiliinil kuni kl 03.00 väljumistega kesklinnast Pirita suunal igal täistunnil intervalliga 60 minutit.

 

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks linnavalitsusele.

 

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


Text Box: Eelnõu esitaja: Lagle Parek, linnavolikogu liige
Eelnõu koostaja: Lagle Parek.14.06.2007.694 3233
 Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

Ülesande andmine linnavalitsusele” juurde

 

 

Eelnõuga nähakse ette korraldada reedeti vastu laupäeva ja laupäeviti vastu pühapäeva bussiliiklus Pirita linnaossa kulgeval enimkasutataval bussiliinil kuni kl 03.00 väljumistega kesklinnast Pirita suunal igal täistunnil intervalliga 60 minutit.

 

Tallinlased, kes elavad kaugel kesklinnast, on kurtnud, et nad ei saa täiel määral osaleda Tallinna kultuurielus ega külastada segamatult oma sõpru-tuttavaid, teades, et ürituse hiline lõpp tähendab kas jalgsiminekut või mitte just meeldivaid elamusi taksodes. Viimase variandi kasuks otsustamine sõltub pealegi rahakotist, mis paljudel taksosõitu välja ei kannata. Nii tulebki näiteks Pirita elanikul, kes külastanud Kesklinnas toimunud hilist kultuuriüritust, jalgsi öise Pirita poole marssida ning loota, et pimedas öös mõne kuritegeliku kambaga kokku ei satu.

 

Pirita kultuurilembene elanik, kel taksoraha napib, on sunnitud selle riski võtma, sest kuni 01.juunini kehtinud sõiduplaani järgi väljusid laupäeval (!) viimased Piritale suunduvad bussid Viru keskusest kl 23.52 (nr 1A), kl 23.41 (nr 8), kl 23.24 (nr 34A) ja kl 22.41 (nr 38).

 

Parem pole ka olukord alates 01. juunist kehtiva sõiduplaani puhul. Viimased Piritale suunduvad bussid väljuvad Viru keskusest järgmiselt:

1A – reedel 23.41 – laupäeval 23.51;

8 – reedel 23.45 – laupäeval 23.50;

34A – reedel 23.29 – laupäeval 23.24;

38 – reedel 22.30 – laupäeval 22.41.

Marsruuttaksoliin nr 1 Merivälja suunal töötab aastaringi vaid tööpäeviti ning ka siis on viimane väljumine kl 20.15.

Eelnõu koostamisel on arvestatud abilinnapea Jaanus Mutli 07.03.07 vastusega Pirita linnaosa varasemalt esindanud linnavoliniku Toomas Tõniste arupärimisele (vt vastuse p 1; esimene lõik).

Arupärimine: http://www.tallinnlv.ee/aktalav/Aruparimised/Dokumendid/apdok509.pdf

Vastus: http://www.tallinnlv.ee/aktalav/Aruparimised/Dokumendid/apvdok509.pdf

 

 

Lagle Parek

Linnavolikogu liige