TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

oktoober 2007 nr

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 p 3 alusel

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks rajada TV Tallinn digivõrgu baasil.

2. Tallinna Linnavolikogu kantseleil teha käesolev otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

“Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” juurde

 

 

 

Eelnõuga nähakse ette rajada TV Tallinn digivõrgu baasil.

 

Euroopa pealinnade kohtumisel paistis Tallinna osa Eesti elus väga kaalukas olema- ikkagi  30 % elanikkonnast ja kogu majanduse arengumootoriks olemine. Kui aga jälgida nii meie avalikku kui ka kommertstelekanaleid, siis pildis seda tähtsat osa Tallinn ei mängi. Pealinna sündmusi kajastatakse suhteliselt vähe ja valikuliselt, et mitte öelda kallutatult.       

 

Tallinn pakub väga palju e- teenuseid oma elanikele, linnavalitsuse ja ka volikogu ning ka linnaosavalitsuste tegevused, koosolekud, otsused ja eelnõud koos lisadega on Internetis kõigile kättesaadavad. Tallinnal on turvakaamerad igal pool, ka ristmikel. Neid tuleb üha juurde. Meil on ühistranspordis ekraanid üleval. Meie linn on üks levinumaid  tasuta  Wi-Fi piirkondi. Mis oleks kui lisaks Internetis levivale infole ka visuaalse poole ehk pildi?

Digiajastul on see täiesti loogiline järgmine samm teenuse ja info pakkumisel Tallinnas nii omadele kui ka külalistele igas keeles vastavalt valikule. Turistid on meile vägagi oodatud ja me tahame olla külalislahked.

 

Miks ei võiks tele otsepilt linna tähtsamatelt ristmikelt olla juba praegu kättesaadav kõigile. Vaatad  olukorra üle, kas on ummikuid ja asud õigel hetkel teele. AS Signaal jälgib liiklust 13 kaameraga 11 ristmikul ja neil on plaanis seda arvu suurendada. Ka politsei ja päästeteenistuse operatiivinfo on oluline.

 

Miks ei võiks olla kaamerad pidevalt üleval ka Volikogu istungil, linnavalitsuse istungil ja pressikonverentsil, Tallinna Raekojas, Raekoja platsil ja mujalgi. Miks ei võiks kaamerad vahendada  kontserte, spordivõistlusi ja muid ühisüritusi. Ka lähenev Euroopa kultuuripealinna roll aastal 2011 teeb  ürituste kättesaadavuse kõigile väga tähtsaks.

Väga paljudes Euroopa linnades on kohalik televõrk olemas. Tallinn ei peaks siin olema viimaste hulgas.

 

Sellepärast alustame oma televisiooni rajamisega juba nüüd. Kas me kasutame Elioni, STV, Starmani või kellegi teise digivõrku. Või loome oma. Kas  kasutame stuudioks näiteks Lauluväljaku mõnda ruumi ja olemasolevaid ühendusi. Või loome uue stuudio? Kindlasti võiks telestuudio olla uues linnavalitsuse majas.

 

Milline siis võiks olla Tallinna TV? Kui suure telemahu ja töötajaskonnaga? Kuhu üldse kaamerad paigutada? Need ja paljud teised küsimused oleksid moodustatava töörühma lahendada. Või teeb selle töö ära linnavalitsuse meediaosakond.

 

Ma olen kindel, et Tallinna Linnavolikogu toetab Tallinna digitelevisiooni loomist!

 

 

 

 

Mati Eliste

Linnavolikogu liige

 

 

Eelnõu esitaja: Mati Eliste

 

Eelnõu koostaja: Mati Eliste

 

 

Koostaja: Mati Eliste, 50 799 16