TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

juuni 2008 nr

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Lähtudes linnaelanike ettepanekust ja soovist jäädvustada Tallinna ajaloos olulise isiku panust

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1.      Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks moodustada komisjon Kristiine linnaossa kuninganna Kristiina mälestusmärgi rajamiseks.

2.      Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha käesolev otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

3.      Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 


Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu

Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele juurde

 

 

 

Käesoleva otsuse eelnõu eesmärgiks on teha Tallinna linnavalitsusele ülesandeks moodustada komisjon Kristiine linnaossa kuninganna Kristiina mälestusmärgi rajamiseks.

Komisjoni ülesandeks on valida välja mälestusmärgile sobiv asukoht ja viia läbi rahvusvaheline ideekonkurss.

Kristiina  (18. detsember 1626 – 19. aprill 1689) oli Rootsi kuninganna 1632–1654. Tema valitsusajal liideti Rootsiga Saaremaa ning anti Tallinnale ja Tartule kaubandussoodustusi ning Tartule 1646. aastal omavalitsuslik privileeg. Kristiina oli oma aja haritumaid naisi, kunsti ja kirjanduse metseen.

Ajaloost on teada, et kuninganna Kristiina pani aluse tänase Kristiine linnaosa kujunemisele, kinkides antud piirkonna 1653. aastal Tallinna raele.

Kuninganna Kristiina korraldusel tükeldati 1656. aastal olev heinamaa tänapäeva mõõdu järgi umbes 9 hektariliseks 46 ühesuuruseks tükiks ja kingiti igale gildivanemale üks krunt «teenete eest», ülejäänud krundid loositi välja paremasse kodanikeringi kuuluvate meeste vahel välja hinnaga 100 riigitaalrit krunt. Kohe pärast seda alustati kuivenduskraavide kaevamist.

Heino Gustavson kirjutab oma ajaloouurimuses, et seda võib lugeda esimeseks plaanikohaseks maaparanduseks Eestis. Kruntidele hakkasid kerkima majad ja nende kõrvale tarbehooned. Nii sündisid suvemõisad.

Tallinnal on kuninganna Kristiinaga veel üks väga otsene seos. Nimelt kuulutab Tallinna linnapea iga aasta detsembris raekoja aknalt välja jõulurahu. Sellele traditsioonile pani aga aluse just kuninganna Kristiina.

 

 

 

 

 

Maimu Berg

SDE fraktsiooni esimees

 


 


Eelnõu esitaja: SDE fraktsioon

 

Eelnõu koostaja: SDE fraktsioon