TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

6. september 2007 nr 218

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu töökorra p 8.2 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks esitada linnavolikogule 1. novembriks 2007 otsuse eelnõu ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmiseks, eesmärgiga keelata kasiinode lahtiolek Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, emakeelepäeval 14. märtsil, emadepäeval e maikuu teisel pühapäeval, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval 1. juunil, taasiseseisvumispäeval 20. augustil ja teadmistepäeval 1. septembril.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees