TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

23. august 2007 nr 28

 

 

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskodu­teenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lõike 1 ja lõike 4, § 155lõike 1 ja lõike 5 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

 

 

§ 1.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:

1) raske või sügava puudega lastele koolivaheaja laagrite korraldamiseks;

2) raske või sügava puudega lastele isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks;

3) raske ja sügava puudega laste intervallhoolduse korraldamiseks;

4) raske või sügava puudega laste perede nõustamise korraldamiseks;

5) raske või sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks;

6) raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks.

§ 2.  Riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada laste ja peredega seotud sotsiaalteenuste, mille eesmärgiks on välistada lapse muutumine asenduskoduteenuse õigustatud subjektiks, osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:

1) lapsevanemate, eestkostjate ja hooldajate nõustamise korraldamiseks;

2) laste tugigruppide moodustamiseks;

3) laste arendustegevuseks;

4) lastele ja peredele info- ja teabematerjali koostamiseks ja levitamiseks;

5) lastele ja lastega peredele sotsiaalteenuste arendamiseks.

§ 3.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksva eelarveaasta 1. oktoobrist. Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta linnaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 4.  Riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksva eelarveaasta 1. oktoobrist. Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta linnaeelarvesselaste ja peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

§ 5.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

§ 6.  Määrus jõustub 30. augustil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees