TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2007 nr 255

 

 

 

 

Falgi õue maa-alal; Ahju tn 9A; Tartu mnt 28B/ Lastekodu tn 3A; Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga; Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal; Tondi tn 45 kinnistu kõrval; Tuulemaa tn 7A; Lõime tn 10A; Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal; Laevastiku tn 1F ja Kopli tn 69C asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine

 

 

 

Juhindudes asjaõigusseaduse § 96 lg 3, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996 määrusega nr 211 kinnitatud peremehetu ehitise hõivamise korra p 10 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tunnistada peremehetuteks ehitisteks Tallinnas:

1.1 Kesklinnas:

1.1.1 Falgi õue maa-alal asuvad mitteeluhooned (kahekorruseline paekiviehitis, kaks ühekorruselist kiviehitist);

1.1.2 Ahju tn 9A asuv garaa˛iboks;

1.1.3 Tartu mnt 28B/ Lastekodu tn 3A kvartalisisesel maa-alal asuvad ehitised (ehitis, asfaltplatsid, teerajatised, piirded);

1.2 Kristiine linnaosas:

1.2.1 Rahumäe tee 2/3 kinnistu taga asuv paekiviehitis (endine alajaam) ja elektripost;

1.2.2 Mustamäe tee 50, 50A ja 50B kinnistute vahelisel maa-alal asuv ehitis;

1.2.3 Tondi tn 45 kinnistu kõrval asuv korsten;

1.3 Põhja-Tallinnas:

1.3.1 Tuulemaa tn 7A asuv ehitis;

1.3.2 Lõime tn 10A asuv ehitis;

1.3.3 Sõle tn 36 ja Maisi tn 24 kinnistute vahelisel maa-alal asuvad ehitised (kuurid ja garaa˛iboks);

1.3.4 Laevastiku tn 1F asuv veetorn;

1.3.5 Kopli tn 69C asuvad ehitised (Kopli pargi hooldushooned).

 

2. Tallinna Elamumajandusametil teha otsus teatavaks Tallinna Maa-ametile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele, Kristiine Linnaosa Valitsusele ja Põhja-Tallinna Valitsusele ning avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees