TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2008 nr 5

 

 

Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lg 1 p 1 alusel lähtuvalt eesmärgist tagada müüjate vajalik hoolsus järgimaks keeldu võõrandada alaealistele alkohoolset jooki ja keeldu kaubelda alkohoolse joogiga selleks mittelubatud ajal.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määrust nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” täiendatakse punktidega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

“91. Alkohoolse joogi jaemüüki teostavas kaupluses, kus kasutatakse arvutipõhist kassasüsteemi, peab kassasüsteem olema installeeritud selliselt, et:

91.1 alkohoolse joogi müügi igakordsel fikseerimisel kuvatakse ekraanile müüjale suunatud teade, mis tuletab müüjale meelde alaealistele alkohoolse joogi võõrandamise keeldu ja vajadust kontrollida kahtluse korral ostja isikut tõendavat dokumenti;

91.2 tehingut alkohoolse joogiga ei ole võimalik sooritada selleks mittelubatud ajal.

92. Punkt 91.2 ei laiene arvutipõhise kassasüsteemiga kauplusele, mis müügipiirangu ajal on suletud.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. septembril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees