TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 57

 

 

Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud “Reklaamimaks Tallinnas” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 alusel.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud “Reklaamimaks Tallinnas” alljärgnevalt:

1) lisada punkt 5.17 ja sõnastada see järgmiselt:

“5.17 ettevõtte või selle omaniku logo ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnisasjal, kus ettevõte või selle omanik tegutseb.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees