Õigusakt

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019–2022

[Pealehele]

Õigusakti number:
13
Vastuvõtmise kuupäev:
14.06.2018
 
Eelnõu number:
112
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
30.05.2018
Ettekandja:
linnapea Taavi Aas  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
20.06.2018Õigusakti lisaLisa. Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 failDokumendi tekst     
11.06.2018Menetluse lisadokumentLinnaosakogude protokollide väljavõtted failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
07.06.20181Innovatsioonikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
07.06.20183Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.2018 istungi päevakorra projekti
11.06.20181Rahanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
14.06.20183Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 13 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019–2022.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
07.06.2018Innovatsioonikomisjon1. Muuta määruse eelnõu lisa ja täiendada alajaotuse "Investeerimistegevus" neljandat lõiku uue kolmanda lausega järgmises sõnastuses: "Otsitakse võimalusi Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardi objektide elluviimiseks välisrahastuse toel.".  
07.06.2018Innovatsioonikomisjon2. Muuta määruse eelnõu lisa ja täiendada alajaotuse "Investeerimistegevus" neljandat lõiku uue neljanda lausega järgmises sõnastuses: "Minnakse edasi Tallinna-Helsingi tunneli rajamise ettevalmistustöödega ning Rail Balticu ja Ülemiste ühistranspordisõlme arendamisega.".  
07.06.2018Innovatsioonikomisjon3. Muuta määruse eelnõu lisa ja täiendada alajaotuse "Investeerimistegevus" lõiku "Linnatranspordi valdkonnas" uue kuuenda lausega järgmises sõnastuses: "Tagatakse valmisolek isejuhtivate autode või busside katsetamiseks reaalses linnakeskkonnas.".  
07.06.2018Innovatsioonikomisjon4. Muuta määruse eelnõu lisa ja täiendada alajaotuse "Investeerimistegevus" lõiku "Heakorra valdkonnas" uue kaheksanda lausega järgmises sõnastuses: "Jätkub linnapõllumajanduse toetamine ja edendamine, sh kogukondlike linnaaedade rajamine.".  
07.06.2018Innovatsioonikomisjon5. Muuta määruse eelnõu lisa ja täiendada alajaotuse "Investeerimistegevus" lõiku "Linna tugiteenuste valdkonnas" uue teise lausega järgmises sõnastuses: "Arendatakse Tallinna avaliku traadita interneti levialasid eesmärgiga osutada kesklinna ja vanalinna piirkonnas kvaliteetset andmesideteenust kiirusega kuni 1 Gbit/s.".  
07.06.2018Innovatsioonikomisjon6. Muuta määruse eelnõu ja lisada uus paragrahv 4 järgmises sõnastuses: "§ 4. Määruse rakendamine Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.".  
11.06.2018Rahanduskomisjon1. Muuta määruse eelnõu lisa ja täiendada alajaotuse "Investeerimistegevus" neljandat lõiku uue kolmanda lausega järgmises sõnastuses: "Otsitakse võimalusi Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardi objektide elluviimiseks välisrahastuse toel.".  
11.06.2018Rahanduskomisjon2. Muuta määruse eelnõu lisa ja täiendada alajaotuse "Investeerimistegevus" lõiku "Heakorra valdkonnas" uue kaheksanda lausega järgmises sõnastuses: "Jätkub linnapõllumajanduse edendamine, sh kogukondlike linnaaedade rajamine.".  
14.06.2018Innovatsioonikomisjon, rahanduskomisjonMuudatusettepanekud fail[Tekst]  
14.06.2018linnapea Taavi AasMuudatusettepanek fail[Tekst]  
14.06.2018Reformierakonna fraktsiooni liikmed Ülle Rajasalu, Kaupo Nõlvak ja Arto AasMuudatusettepanekud fail[Tekst]  
14.06.2018Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak ja fraktsiooni liige Ülle RajasaluMuudatusettepanek fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst