Õigusakt

Tallinna linna 2019. aasta teine lisaeelarve

[Pealehele]

Õigusakti number:
22
Vastuvõtmise kuupäev:
14.11.2019
 
Eelnõu number:
160
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
09.10.2019
Ettekandja:
linnapea Mihhail Kõlvart  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Triin Rait;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
18.11.2019Õigusakti lisaTallinna linna 2019. aasta teine lisaeelarve. Lisad 1–6 failDokumendi tekst     
09.10.2019Eelnõu lisaKoondeelarve failDokumendi tekst     
09.10.2019Eelnõu lisaTulude eelarve failDokumendi tekst     
09.10.2019Eelnõu lisaLinnakassa tulud failDokumendi tekst     
09.10.2019Eelnõu lisaOmatulud failDokumendi tekst     
09.10.2019Eelnõu lisaToetused failDokumendi tekst     
09.10.2019Eelnõu lisaKulude eelarve failDokumendi tekst     
09.10.2019Eelnõu lisaInvesteerimistegevuse eelarve failDokumendi tekst     
09.10.2019Eelnõu lisaRahakäibe prognoos failDokumendi tekst     
09.10.2019Eelnõu lisaEelarve KOV üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi failDokumendi tekst     
09.10.2019Eelnõu lisaEelarve lisad (Exceli tabel) failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
10.10.20192Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.10.2019 istungi päevakorra projekti
14.10.20191Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu esimesele lugemisele linnavolikogu istungile.
17.10.20192Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
24.10.20199Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.10.2019 istungi päevakorra projekti
07.11.20193Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.11.2019 istungi päevakorra projekti II lugemisele
11.11.20192Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja toetada eelnõu koos muudatusettepanekutega ning suunata eelnõu teisele lugemisele linnavolikogu istungile.
14.11.20193Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 22 Tallinna linna 2019. aasta teine lisaeelarve.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
12.11.2019RahanduskomisjonMuudatusettepanekud lisaeelarve II lugemiseks fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst