Õigusakt

Tallinna linna välimeedia kulude seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2016–2018

[Pealehele]

Õigusakti number:
1
Vastuvõtmise kuupäev:
23.01.2020
 
Eelnõu number:
180
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
linnavolikogu revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
20.11.2019
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Õnne Pillak  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
20.11.2019Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
20.11.2019Menetluse lisadokumentRevisjoniakt failDokumendi tekst     
20.11.2019Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
21.11.201912Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 28.11.2019 istungi päevakorra projekti
05.12.201912Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
16.01.20201Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.01.2020 istungi päevakorra projekti
23.01.20201Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 1 Tallinna linna välimeedia kulude seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2016–2018.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
20.11.2019Saadetud linnavalitsusele  F1-11/1173
05.12.2019Kiri   Pikendada vastamise tähtaega kuni 18.12.2019. fail[Tekst]
11.12.2019Linnavalitsuse seisukoht   1. nõustuda Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 180 „Tallinna linna välimeedia kulude seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2016-2018” punktidega 1 ja 2; 2. teha ettepanek asendada Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 180 punktis 3.1 sõnad „meediakulude, sh välimeedia kulude,” sõnadega „välimeedia kulude”, punktis 3.2 sõna „meediahange” sõnadega „välimeedia hange” ning punktis 3.3 sõna „meediapartnerite” sõnadega „välimeedia partnerite”. fail[Tekst]