Õigusakt

Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
2
Vastuvõtmise kuupäev:
23.01.2020
 
Eelnõu number:
200
Esitaja:
revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
linnavolikogu kontrollitalitus;   
Reg. kuupäev:
04.12.2019
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Revisjonikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.12.201915Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.12.2019 istungi päevakorra projekti
16.01.20202Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.01.2020 istungi päevakorra projekti
23.01.20202Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 2 Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
05.12.2019Saadetud linnavalitsusele  F1-11/1275