Õigusakt

Tallinna linna ja The Baltic Sail vahel sõlmitava lepingu heakskiitmine ja volituste andmine Mihhail Kõlvartile

[Pealehele]

Õigusakti number:
4
Vastuvõtmise kuupäev:
23.01.2020
 
Eelnõu number:
203
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kultuuriamet;   
Reg. kuupäev:
19.12.2019
Ettekandja:
abilinnapea Vadim Belobrovtsev  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
23.01.2020Õigusakti lisaOtsuse lisa failDokumendi tekst     
20.12.2019Menetluse lisadokumentLeping failDokumendi tekst     
20.12.2019Menetluse lisadokumentLepingu tõlge inglise keelest failDokumendi tekst     
20.12.2019Menetluse lisadokumentKokkulepe failDokumendi tekst     
27.01.2020Õigusakti lisa failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.01.20201Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
16.01.20204Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.01.2020 istungi päevakorra projekti
23.01.20204Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 4 Tallinna linna ja The Baltic Sail vahel sõlmitava lepingu heakskiitmine ja volituste andmine Mihhail Kõlvartile.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst