Õigusakt

Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja kinnitamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
12
Vastuvõtmise kuupäev:
20.02.2020
 
Eelnõu number:
5
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
22.01.2020
Ettekandja:
abilinnapea Aivar Riisalu  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; komisjoni korraldav nõunik Anne Parksepp; õigusosakonna juhataja Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.01.20202Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
30.01.20208Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2020 istungi päevakorra projekti
03.02.20201Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.02.20205Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.02.2020 istungi päevakorra projekti
20.02.20205Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 12 Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja kinnitamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
20.02.2020Reformierakonna fraktsiooni esimees K. Michal fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst