Õigusakt

Tallinna Transpordiameti vahendite kasutuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2016-2018

[Pealehele]

Õigusakti number:
13
Vastuvõtmise kuupäev:
20.02.2020
 
Eelnõu number:
6
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Tallinna Linnavolikogu kontrollitalitus;   
Reg. kuupäev:
30.01.2020
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Rainer Vakra  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
30.01.20209Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.02.2020 istungi päevakorra projekti
13.02.20206Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.02.2020 istungi päevakorra projekti
20.02.20206Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 13 Tallinna Transpordiameti vahendite kasutuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll aastatel 2016-2018.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
30.01.2020Saadetud linnavalitsusele  F1-11/73
12.02.2020Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]