Õigusakt

Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
160
Vastuvõtmise kuupäev:
14.06.2007
 
Eelnõu number:
404
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
06.10.2006
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; Linnavarakomisjon;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
06.10.2006Menetluse lisadokumentAkadeemia Hostel OÜ ettepanek failDokumendi tekst     
06.10.2006Menetluse lisadokumentAsjaõigusseadus failDokumendi tekst     
06.10.2006Menetluse lisadokumentAsjaõigusseaduse rakendamise seadus failDokumendi tekst     
06.10.2006Menetluse lisadokumentKinnistusraamatu andmed ja Lasnamäe tn 14 kinnistu plaan failDokumendi tekst     
06.10.2006Menetluse lisadokumentLasnamäe tn 14 ja 16 kinnistute planeeringu variantlahenduste eskiis failDokumendi tekst     
06.10.2006Menetluse lisadokumentLisadokumendid/Lasnamäe tn 14 ja 16 kruntide detailplaneeringu lähteülesanne failDokumendi tekst     
06.10.2006Menetluse lisadokumentLasnamäe tn 14_Majaka tn 1 kinnistu hindamisakt failDokumendi tekst     
06.10.2006Menetluse lisadokumentLinnavara valitsemise kord failDokumendi tekst     
06.10.2006Menetluse lisadokumentTallinna Põhimäärus failDokumendi tekst     
06.10.2006Menetluse lisadokumentVilde tee 90 hoone ehitisregistri andmed failDokumendi tekst     
06.10.2006Menetluse lisadokumentVilde tee 90 hoone mõttelise osa hindamisakt Uus Maa failDokumendi tekst     
06.10.2006Menetluse lisadokumentVilde tee 90 hooone mõttelise osa hindamisakt Rime
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1.
06.10.2006Menetluse lisadokumentVõõrandamise kord failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
12.10.20068Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.10.06 istungi päevakorra projekti.
25.10.20063Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
26.10.20063Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 2.11.06 istungi päevakorra projekti.
09.11.20063Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 16.11.06 istungi päevakorra projekti.
24.11.20062Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 30.11.06 istungi päevakorra projekti.
07.12.20062Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.12.06 istungi päevakorra projekti
15.12.20062Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.12.06 istungi projekti.
18.01.20072Eestseisuse koosolekMitte võtta eelnõu linnavolikogu 25.01.07 istungi päevakorra projekti.
01.02.20072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.02.07 istungi päevakorra projekti.
15.02.20071Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
01.03.20071Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
15.03.20071Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
29.03.20071Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti ja linnavalitsusel kaaluda eelnõu menetlusest tagasi võtmist.
12.04.20071Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.
26.04.20071Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.05.07 istungi päevakorra projekti.
09.05.20071Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.05.07 istungi päevakorra projekti
24.05.20071Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.
08.06.200721Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti
11.06.20075Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.06.200720Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 160 Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
11.04.2007Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda ja jätta menetlusse fail[Tekst]
14.06.2007Kiri   Ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu fail[Tekst]
14.06.2007Kiri Ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu