Mitte toetatud eelnõu

Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine

[Pealehele]

Eelnõu number:
448
Esitaja:
linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakosta;   
  
Koostaja:
linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakosta;   
Reg. kuupäev:
16.11.2006  Volikogu istungil
Ettekandja:
linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakosta  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; Linnamajanduskomisjon; Õiguskomisjon; haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.11.20069Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 30.11.06 istungi päevakorra projekti.
05.12.20061Linnamajanduskomisjonmitte toetada eelnõu.
06.12.20064Haridus- ja kultuurikomisjonmitte toetada eelnõu.
07.12.20065Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.12.06 istungi päevakorra projekti
15.12.20065Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.12.06 istungi projekti.
18.01.20074Eestseisuse koosolekMitte võtta eelnõu linnavolikogu 25.01.07 istungi päevakorra projekti.
01.02.20073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.02.07 istungi päevakorra projekti.
15.02.20072Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
19.02.20078Õiguskomisjonmitte toetada eelnõu.
22.02.200710Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
01.03.20072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
15.03.20072Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
22.03.200712Volikogu istungeelnõu määrusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
16.11.2006Saadetud linnavalitsusele  
29.11.2006Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]