Menetlusest välja arvatud eelnõu

Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses

[Pealehele]

  
Väljaarvamise kpv.:
23.08.2007
Eelnõu number:
484
Esitaja:
Nikolai Stelmach, linnavolikogu liige;   
  
Koostaja:
Nikolai Stelmach;   
Reg. kuupäev:
14.12.2006  Volikogu istungil
Ettekandja:
linnavolikogu liige Nikolai Stelmach  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; Õiguskomisjon; haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.12.200621Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.12.06 istungi projekti.
17.01.20073Haridus- ja kultuurikomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
18.01.20077Eestseisuse koosolekMitte võtta eelnõu linnavolikogu 25.01.07 istungi päevakorra projekti.
01.02.20075Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.02.07 istungi päevakorra projekti.
15.02.20074Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
19.02.20073Õiguskomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
01.03.20074Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
15.03.20074Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
29.03.20073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
12.04.20073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.
26.04.20073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.05.07 istungi päevakorra projekti.
09.05.20073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.05.07 istungi päevakorra projekti
24.05.20073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.
28.05.20072Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
06.06.20071Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
08.06.20079Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti
14.06.200711Volikogu istungettekandja puudumise tõttu jäeti eelnõu istungi päevakorrast välja
16.08.20078Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
23.08.20077.2Volikogu istungeelnõu menetlusest välja arvata

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
28.05.2007Õiguskomisjon 1. Asendada määruse pealkirjas sõna "kitsendamine" sõnaga "reguleerimine". 2. Täiendada punkti 8² teise lausega järgmises sõnastuses: " Registrikande kustutab vastava linnaosa valitsus, andes välja sellekohase haldusakti".  
06.06.2007Haridus- ja kultuurikomisjon  
06.06.2007Haridus- ja kultuurikomisjon1. Lisada paragrahvis 8' toodud loetelusse sõnad "lasteaed-põhikool" ja "kutseõppeasutus".  
06.06.2007Haridus- ja kultuurikomisjon2. Lisada paragrahvi 8² esimeses lauses toodud loeteludesse sõnad "lasteaed-põhikool" ja "kutseõppeasutus" vastavas käändes.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
14.12.2006Saadetud linnavalitsusele  
27.12.2006Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]
11.04.2007Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]