Tagasi võetud eelnõu

Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks

[Pealehele]

  
Tagasivõtmise kpv.:
11.04.2007
Eelnõu number:
490
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
  
Reg. kuupäev:
21.12.2006
Ettekandja:
Mustamäe Linnaosa vanem  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; Õiguskomisjon;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
17.01.20077Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
18.01.200710Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 25.01.07 istungi päevakorra projekti
22.01.20071ÕiguskomisjonEelnõu ei arutatud kvoorumi puudumise tõttu
25.01.20071Õiguskomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
25.01.20070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
01.02.20077Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.02.07 istungi päevakorra projekti.
05.02.20072Õiguskomisjonmitte toetada eelnõu.
15.02.20075Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
01.03.20075Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel võtta vajadusel eelnõu menetlusest tagasi.
15.03.20075Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
29.03.200713Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
05.04.20070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst