Õigusakt

Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
130
Vastuvõtmise kuupäev:
03.05.07
 
Eelnõu number:
22
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;  
Reg. kuupäev:
24.01.07
Ettekandja:
abilinnapea Kalev Kallo  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
24.01.07Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
24.01.07Menetluse lisadokumentAsendiskeem failDokumendi tekst     
24.01.07Menetluse lisadokumentHarju maavanema heakskiit failDokumendi tekst     
24.01.07Menetluse lisadokumentÕiguskantsleri Kantselei kiri failDokumendi tekst     
24.01.07Menetluse lisadokumentVäljavõtted seadustest failDokumendi tekst     
24.01.07Menetluse lisadokumentSotsiaalministri kiri failDokumendi tekst     
09.02.07Menetluse lisadokumentPelgulinna Majaomanike Seltsi kiri failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
30.01.075Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
01.02.079Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 08.02.07 istungi päevakorra projekti
08.02.070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
15.02.078Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
01.03.078Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
15.03.077Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
29.03.075Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti ja teha ettepanek linnavalitsusele eelnõu menetlusest tagasi võtta.
12.04.074Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.
26.04.076Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 03.05.07 istungi päevakorra projekti
03.05.0713Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 130 Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
30.01.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
11.04.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda ja jätta menetlusse fail[Tekst]