Õigusakt

Eluruumide üürile andmine aadressidel Ankru tn 1 korter 32 ja Vasara tn 19 korter 18

[Pealehele]

Õigusakti number:
59
Vastuvõtmise kuupäev:
08.03.2007
 
Eelnõu number:
32
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Põhja-Tallinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
30.01.2007
Ettekandja:
Põhja-Tallinna vanem  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.02.2007SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Isikuandmete kaitse seadus § 4 lg 2 p 1
30.01.2007Menetluse lisadokumenteluasemekomisjoni protokoll 2006 nr 11
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
06.02.2007Menetluse lisadokumentKohtuotsus ja Põhja-Tallinna Valitsuse kiri
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Isikuandmete kaitse seadus § 16

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.02.200722Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.02.07 istungi päevakorra projekti.
14.02.20073Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.02.20078Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
22.02.20070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
01.03.200713Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
08.03.200713Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 59 Eluruumide üürile andmine aadressidel Sõpruse pst 219 korter 2 ja Vasara tn 19 korter 18.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.02.2007Juriidiline osakondLäbi vaadanud