Tagasi võetud eelnõu

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks

[Pealehele]

  
Tagasivõtmise kpv.:
05.04.07
Eelnõu number:
48
Esitaja:
Linnavolikogu liige Tarmo Lausing;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu liige Tarmo Lausing;   
Reg. kuupäev:
08.02.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Linnavolikogu liige Tarmo Lausing  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Haridus- ja kultuurikomisjon; haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.02.0722Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
27.02.071Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
01.03.0712Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
15.03.079Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
28.03.075Haridus- ja kultuurikomisjonmitte toetada eelnõu.
29.03.0712Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
05.04.0713Volikogu istungEelnõu esitaja Tarmo Lausing võttis eelnõu menetlusest tagasi

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
09.02.07Saadetud linnavalitsusele  
21.02.07Linnavalitsuse seisukoht   Toetada fail[Tekst]