Mitte toetatud eelnõu

Linnavara võõrandamise korra täiendamine

[Pealehele]

Eelnõu number:
51
Esitaja:
Isamaaliidu fraktsioon;   
  
Koostaja:
Isamaaliidu fraktsiooni esimees Toomas Tõniste;   
Reg. kuupäev:
08.02.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Isamaaliidu fraktsiooni esimees Toomas Tõniste  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.02.0724Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
01.03.0714Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
14.03.071Linnavarakomisjonmitte toetada eelnõu.
15.03.0711Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
22.03.0710Volikogu istungeelnõu määrusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.03.07Juriidiline osakond fail[Tekst]  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
09.02.07Saadetud linnavalitsusele  
21.02.07Linnavalitsuse seisukoht   Mitte nõustuda fail[Tekst]