Mitte toetatud eelnõu

Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine

[Pealehele]

Eelnõu number:
52
Esitaja:
Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe;   
Reg. kuupäev:
08.02.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.02.0725Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
01.03.0715Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
15.03.0712Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
28.03.074Linnavarakomisjonmitte toetada eelnõu.
29.03.078Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
02.04.074Õiguskomisjonmitte toetada eelnõu.
05.04.0710Volikogu istungeelnõu määrusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.03.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
09.02.07Saadetud linnavalitsusele  
21.02.07Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada fail[Tekst]