Õigusakt

Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
66
Vastuvõtmise kuupäev:
22.03.07
 
Eelnõu number:
53
Esitaja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;   
  
Koostaja:
Jüri Kaljuvee;   
Reg. kuupäev:
08.02.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
12.02.07Menetluse lisadokumentLisamaterjal failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.02.0726Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
01.03.0716Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
13.03.071Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.03.075Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
22.03.076Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 66 Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
13.03.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
09.02.07Saadetud linnavalitsusele  
27.02.07Kiri   Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 1. märtsini 2007. fail[Tekst]
28.02.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]