Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
116
Vastuvõtmise kuupäev:
19.04.07
 
Eelnõu number:
54
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
09.02.07
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Epp Alatalu  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Revisjonikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; juhtivspetsialist Terje Moks;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
09.02.07Menetluse lisadokumentKontrollakt failDokumendi tekst     
09.02.07Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
09.02.07Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.02.0727Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
01.03.075Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
08.03.070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
15.03.0713Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
29.03.079Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
12.04.0711Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti
19.04.0717Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 116 Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
13.02.07Saadetud linnavalitsusele  
28.02.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]
11.04.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]