Õigusakt

Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades alates 2005. aastast

[Pealehele]

Õigusakti number:
55
Vastuvõtmise kuupäev:
08.03.07
 
Eelnõu number:
55
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
09.02.07
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esindaja Hannes Rumm  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Revisjonikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; juhtivspetsialist Terje Moks;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
09.02.07Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
09.02.07Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     
09.02.07Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni kontrollakt failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.02.0728Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
01.03.0717Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
08.03.079Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 55 Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades alates 2005. aastast.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
13.02.07Saadetud linnavalitsusele  
28.02.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda eelnõu punktidega 1.1, 1.2, 1.4 ja 1.5 ning mitte nõustuda punktiga 1.3. fail[Tekst]