Õigusakt

Erika tn 4 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
56
Vastuvõtmise kuupäev:
08.03.07
 
Eelnõu number:
56
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
12.02.07
Ettekandja:
abilinnapea Kalev Kallo  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
12.02.07Menetluse lisadokumentLeping TT-2/H-07 failDokumendi tekst     
12.02.07Menetluse lisadokumentMV heakskiit 081206 failDokumendi tekst     
12.02.07Menetluse lisadokumentseaduste väljavõtted failDokumendi tekst     
12.02.07Menetluse lisadokumentasendiskeem failDokumendi tekst     
12.02.07Menetluse lisadokumentHoonestusettepanek failDokumendi tekst     
12.02.07Menetluse lisadokument Põhijoonis failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.02.0729Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
20.02.075LinnamajanduskomisjonEelnõu ei arutatud kvoorumi puudumise tõttu.
27.02.074Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
01.03.077Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
08.03.0710Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 56 Erika tn 4 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
20.02.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud