Õigusakt

Riigi omandis oleva Lõokese tn 3a maaüksuse tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine

[Pealehele]

Õigusakti number:
60
Vastuvõtmise kuupäev:
08.03.07
 
Eelnõu number:
59
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
12.02.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
12.02.07Menetluse lisadokumentLõokese tn 3a käskkiri failDokumendi tekst     
12.02.07Menetluse lisadokumentLõokese tn 3a omand failDokumendi tekst     
12.02.07Menetluse lisadokumentPlaan failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.02.0732Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
28.02.072Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
01.03.079Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
08.03.0714Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 60 Riigi omandis oleva Lõokese tn 3a maaüksuse tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
28.02.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud