Mitte toetatud eelnõu

Linnavara võõrandamise korra muutmine

[Pealehele]

Eelnõu number:
69
Esitaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
  
Koostaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
Reg. kuupäev:
22.02.2007  Volikogu istungil
Ettekandja:
Reformierakonna fraktsiooni liige  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Õiguskomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.03.200721Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
15.03.200715Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
28.03.20075Linnavarakomisjonmitte toetada eelnõu.
29.03.200711Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
02.04.20070Õiguskomisjonjätta päevakorra projektist välja.
05.04.20070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
12.04.20075Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti
16.04.20071Õiguskomisjonmitte toetada eelnõu.
19.04.200716Volikogu istungeelnõu määrusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
28.03.2007Juriidiline osakond fail[Tekst]  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
22.02.2007Saadetud linnavalitsusele  
14.03.2007Linnavalitsuse seisukoht   Mitte nõustuda fail[Tekst]
11.04.2007Linnavalitsuse seisukoht   Mitte nõustuda fail[Tekst]