Õigusakt

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmise kohta

[Pealehele]

Õigusakti number:
65
Vastuvõtmise kuupäev:
22.03.2007
 
Eelnõu number:
70
Esitaja:
Linnavolikogu liige Märt Sults;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu liige Märt Sults;   
Reg. kuupäev:
22.02.2007  Volikogu istungil
Ettekandja:
Linnavolikogu liige Märt Sults  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Haridus- ja kultuurikomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.03.200722Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
14.03.20072Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.03.20074Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
19.03.20071Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
22.03.20075Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 65 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmise kohta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
19.03.2007ÕiguskomisjonJätta eelnõu tekstist välja sõna "Riigikogu"  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
22.02.2007Saadetud linnavalitsusele  
07.03.2007Linnavalitsuse seisukoht   Toetada fail[Tekst]